Український English

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ


Рейтинговий список абітурієнтів на ДЕННУ ФОРМУ НАВЧАННЯ для здобуття ступеня БАКАЛАВР
за державним замовленням


Рейтинговий список абітурієнтів на ДЕННУ ФОРМУ НАВЧАННЯ для здобуття ступеня БАКАЛАВР
(зі скороченним терміном навчання)
за державним замовленням