Національний університет "Одеська морська академія"
Список рекомендованих
Форма навчання: Денна
Освітньо кваліфікаційний рівень: Бакалавр
Структурний підрозділ: Факультет електромеханіки та радіоелектроніки
Шифр та назва напряму: 271 Річковий та морський транспорт
Шифр та назва спеціальності: 271 Річковий та морський транспорт
Спеціалізація: Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики
Хвиля: 1
Бюджет
За конкурсом
№пп № особової
справи
ПІБ Конкурсний бал ПК ЦП ПЧ СБ Пріоритет
1 Ф2023 Химчак Максим Сергійович 174.85 1
2 Ф1510 Горбунов Даниїл Андрійович 169.95 1
3 Ф2828 Лопуха Олександр Ігорович 169.3 1
4 Ф1831 Пєтков Ігор Віталійович 166.9 1
5 А2739 Кулеба Ростислав Юрійович 165.75 2
6 А2550 Крамаренко Артем Сергійович 164.15 2
7 Б1958 Марфела Денис Ігорович 161.7 1
8 А2806 Бакаєв Дмитро Олександрович 160.9 2
9 Б1312 Слаблюк Дмитро Сергійович 160.8 1
10 А2002 Ошмарін Євгеній Олександрович 159.05 1
11 А1824 Цибух Андрій Олексійович 158.45 1
12 А2617 Сокерчак Валерій Олегович 158.2 2
13 А2573 Парфьонов Костянтин Вячеславович 157.95 1