Національний університет "Одеська морська академія"
Список рекомендованих
Форма навчання: Денна
Освітньо кваліфікаційний рівень: Бакалавр
Структурний підрозділ: Факультет морського права та менеджменту
Шифр та назва напряму: 081 Право
Шифр та назва спеціальності: 081 Право
Спеціалізація: Правознавство
Хвиля: 1
Бюджет
Поза конкурсом
№пп № особової
справи
ПІБ Конкурсний бал ПК ЦП ПЧ СБ Пріоритет
1 С19003 Якименко Людмила Анатоліївна 134.2 так 1
За конкурсом
№пп № особової
справи
ПІБ Конкурсний бал ПК ЦП ПЧ СБ Пріоритет
1 А2115 Мазураш Олена Анатоліївна 172.85 1
2 А2559 Мардар Карина Вікторівна 172 1
3 Б2615 Бортнікова Галина Михайлівна 171.85 2
4 А2627 Шпачинська Наталія Олександрівна 171.3 1
5 Б2127 Колодійчук Олеся Петрівна 170.7 1
6 С2837 Кияшко Ганна Володимирівна 169.35 1
7 Б2703 Михайлова Діана Андріївна 168.2 2