Національний університет "Одеська морська академія"
Список рекомендованих
Форма навчання: Денна
Освітньо кваліфікаційний рівень: Бакалавр (зі скороченим терміном навчання)
Структурний підрозділ: Факультет електромеханіки та радіоелектроніки
Шифр та назва напряму: 271 Річковий та морський транспорт
Шифр та назва спеціальності: 271 Річковий та морський транспорт
Спеціалізація: Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики
Хвиля: 1
Бюджет
За конкурсом
№пп № особової
справи
ПІБ Конкурсний бал ПК ЦП ПЧ СБ Пріоритет
1 Д1810 Пасєчка Микола Вікторович 9.82 -1
2 Д1505 Кокоулін Дмитро Русланович 9.76 -1
3 Д1504 Желєзогло Олександр Віталійович 8.8 -1
4 Д1802 Панайотов Володимир Георгійович 8.8 -1
5 Д1401 Кореньок Владислав Іванович 7.93 -1
Контракт
За конкурсом
№пп № особової
справи
ПІБ Конкурсний бал ПК ЦП ПЧ СБ Пріоритет
1 Д1801 Олефіров Даниїл Володимирович 7.82 -1
2 Д1905 Ділоян Артур Володимирович 7.8 -1
3 Д1811 Скрипченко Руслан Сергійович 6.76 -1