Міністерство освіти і науки України
Національний університет "Одеська морська академія"
НАКАЗ
м. Одеса
06.08.2016 1558
 
Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до   Національного університету "Одеська морська академія" у 2016 році та рішення приймальної комісії від 06.08.2016, протокол № 17
НАКАЗУЮ:
зарахувати з 25.08.2016 курсантами першого курсу денної форми навчання за спеціальностями за державним замовленням згідно з додатком. 
Додаток: на  арк.
3
 Ректор__________________ М.В. Міюсов
(підпис, печатка)