Міністерство освіти і науки України
Національний університет "Одеська морська академія"
НАКАЗ
м. Одеса
05.09.2016 1737
 
Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до вищого навчального закладу
Національний університет "Одеська морська академія"у 2016 році та рішення приймальної комісії від 05.09.2016, протокол № 22
НАКАЗУЮ:
зарахувати з 05.09.2016 студентами першого курсу заочної форми навчання за спеціальностями (спеціалізаціями)/напрямами  за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб згідно з додатком. 
Додаток: на  арк.
4
Т.в.о ректора__________________ О.М. Шемякін
                (підпис, печатка)