Міністерство освіти і науки України
Національний університет "Одеська морська академія"
НАКАЗ
м. Одеса
12.08.2016 1573
 
Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому   до вищого навчального закладу
Національний університет "Одеська морська академія" у 2016 році та рішення приймальної комісії від 12.08.2016, протокол № 18
НАКАЗУЮ:
зарахувати з 25.08.2016 курсантами першого курсу денної форми навчання за спеціальностями (спеціалізаціями)/напрямами за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб  згідно з додатком. 
Додаток: на  арк.
3
Т.в.о ректора__________________ О.М. Шемякін
             (підпис, печатка)