Національний університет "Одеська морська академія"
Список рекомендованих
Форма навчання: Денна
Освітньо кваліфікаційний рівень: Бакалавр
Структурний підрозділ: Факультет електромеханіки та радіоелектроніки
Шифр та назва напряму: 172 Телекомунікації та радіотехніка
Шифр та назва спеціальності: 172 Телекомунікації та радіотехніка
Спеціалізація: Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси
Хвиля: 1
Бюджет
За конкурсом
№пп № особової
справи
ПІБ Конкурсний бал ПК ЦП ПЧ СБ Пріоритет
1 Б1841 Бочарова Майя Юріївна 184 1
2 Б2103 Муравйов Гліб Миколайович 156.35 3
3 В1810 Войнорович Микита Романович 155.3 1
4 Ф2702 Хаєцький Сергій Олегович 152.5 1
5 Б1410 Гриб Олександр Олександрович 150.95 4
6 Б2724 Стоянов Денис Олександрович 143.45 3
7 А2508 Виходченко Дмитро Сергійович 135.9 3
8 А15015 Каранфілов Павло Олексійович 135.75 3
9 А1409 Комісаров Андрій Сергійович 132.7 3
10 Б2647 Куємжи Максим Іванович 131.95 4
11 А2826 Зудін Дмитро Анатолійович 131.55 5