Національний університет "Одеська морська академія"
Список рекомендованих
Форма навчання: Денна
Освітньо кваліфікаційний рівень: Бакалавр
Структурний підрозділ: Факультет морського права та менеджменту
Шифр та назва напряму: 073 Менеджмент
Шифр та назва спеціальності: 073 Менеджмент
Спеціалізація: Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)
Хвиля: 1
Бюджет
За конкурсом
№пп № особової
справи
ПІБ Конкурсний бал ПК ЦП ПЧ СБ Пріоритет
1 А2546 Каліна Ірина Віталіївна 173.45 так 3
2 Б2551 Дремлюк Тетяна Вадимівна 170.75 1
3 А15013 Єзерська Маргарита Олександрівна 170.25 1
4 А1801 Легонькова Марія Ігорівна 170.2 1
5 Б2652 Круковська Ірина Вікторівна 167.85 2
6 А1928 Лунгул Наталія Яківна 166.1 1
7 Ф2507 Данилюк Наталія Сергіївна 165.55 1
8 А1849 Рашковська Анастасія Вікторівна 163.5 1
9 А2124 Ольшевська Ірина Олексіївна 163.2 1