БЮЛЕТЕНЬ ОНМА
ЩОКВАРТАЛЬНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ ОДЕСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ МОРСЬКОЇ АКАДЕМІЇ
№ 12 січень-березень 2012 р.  

Наукові та організаційні заходи Одеської національної морської академії


Звіт ректора Одеської національної морської академії
про виконання умов контракту з Міністерством освіти і науки України у 2011 році

Відповідно до умов контракту зобов'язання перед Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та колективом академії ректором виконано.

1. Навчальний процес в академії проводиться згідно з Законом України "Про вищу освіту", Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, освітньо-кваліфікаційними характеристиками та освітньо-професійними програмами підготовки фахівців на рівні національних стандартів якості та вимог Міжнародної конвенції ПДНВ. На базі академії створено регіональний інформаційно-виробничий вузол ІВС "Освіта" для друку студентських та учнівських квитків державного зразка, вузол почав виробничу діяльність. Здійснювались роботи з розвитку системи дистанційного доступу студентів до навчальних матеріалів (e-learning): забезпечено постійне адміністрування системи; організовано регулярне консультування викладачів і співробітників факультетів та кафедр з питань розміщення навчально-методичних матеріалів у системі; кількість зареєстрованих у системі викладачів та співробітників академії збільшилось на 42 і становить 247 осіб; додатково забезпечено доступ до системи 1150 курсантів та студентів, що прийняті на навчання. Загальна кількість курсантів та студентів, зареєстрованих у системі становить приблизно 8600. Продовжено розвиток інформаційної системи управління навчальним процесом "Деканат": забезпечено постійне адміністрування системи; реалізована низка заходів щодо запобігання несанкціонованого доступу до бази даних системи та забезпеченню її цілісності; продовжено формування баз даних курсантів, студентів та навчальних планів усіх факультетів і форм навчання; забезпечено регулярне навчання та консультування співробітників деканатів усіх факультетів з питань організації обліку контингенту та успішності, формування баз начальних планів; розроблено технічне завдання для розширення функціональних можливостей системи з метою її адаптації до особливостей навчального процесу в академії; здійснено модернізацію програмного модуля "Абітурієнт" та забезпечено можливість відправки щоденних звітів до Єдиної державної електронної бази освіти; забезпечено доступ до системи "Електронний вступ". Організована робота щодо підтримки та удосконалення Інтернет-сайту академії. Продовжено розвиток локальної комп'ютерної мережі академії та її підключення до зовнішніх мереж: до мережі "УРАН" підключено усі навчальні корпуси академії (всього підключено до мережі "УРАН" приблизно 500 користувачів); в мережі академії впроваджено антивірусний контроль на базі серверу Dr Web 'Enterprise Edition"; введені в дію 2 нових маршрутизатора, що дозволяють створювати в рамках локальної мережі ОНМА відокремлені кластери користувачів (віртуальні мережі), для підвищення рівня захисту інформації в локальній мережі.

Продовжено роботи з легалізації програмного забезпечення: укладено угоди з компанією Microsoft щодо використання програмного забезпечення цієї корпорації в навчальному процесі на технічних факультетах в рамках програми MSDN, що легалізує операційні системи Windows та інші програмні продукти, що застосовуються в навчальному процесі; на факультетах були призначені особи, відповідальні за реалізацію програми MSDN та проведено відповідні інструктажі; розпочато впровадження комплексу апаратних та програмних засобів для дистанційного моніторингу складу апаратного і програмного забезпечення комп'ютерів, підключених до локальної мережі ОНМА (з метою забезпечення дотримання порядку використання комп'ютерних програм). В бібліотеці працює 10 комп'ютерів, електронний каталог та безкоштовна Wi-Fi зона. Бібліотека отримує за передплатою 127 різних періодичних видань.

У вересні 2011 році академія була прийнята до складу учасників Великої Хартії Університетів. Відповідну декларацію підписано ректором академії у м. Болонья, Італія підчас щорічних зборів учасників Великої Хартії Університетів. Метою Хартії є зміцнення інтелектуального, соціального, культурного та науково-технічного потенціалу Європи, підвищення престижу і підтримки справжньої цінності університетських традицій, забезпечення конкурентоспроможності європейських ВНЗ, поліпшення якості освіти і головної ролі університетів у розвитку культурних цінностей.

ОНМА продовжує співпрацювати з широким колом вищих морських навчальних закладів. Згідно з договором про двосторонню співпрацю в академічних та культурних галузях у лютому академію ще раз відвідали представники Stord/ Haugesund University College (Норвегія). Вже декілька років невеликі групи курсантів академії навчаються протягом семестру в цьому університеті за рахунок відповідних грантів.

У 2011 році за допомогою Генерального консульства України в Мілані були налагоджені стосунки та підписаний договір про співробітництво з Італійською морською академією торгового флоту та Міжнародною академією морської безпеки та довкілля (м. Генуя, Італія). Крім того, у 2011 році був підписаний договір про співробітництво з університетом м. Різе (Туреччина).

У період з 12 по 13 травня 2011 р. у м. Стамбул (Туреччина) відбулася 14-а Європейська конференція з питань підготовки та працевлаштування моряків, що є унікальним форумом, створеним для надання можливості здійснення спеціалістами з трудових ресурсів і навчання чорноморського регіону та судновласниками, що працевлаштовують моряків у цьому регіоні, планування та імплементації стратегій стосовно моряків. Під час конференції було проведено "круглий стіл" з питань морської освіти та підготовки, ректор академії виступив з доповіддю з питань системи морської освіти України. Під час конференції були проведені зустріч з керівниками компаній, які ведуть роботу по залученню абітурієнтів з Туреччини для навчання в ОНМА, а також з представниками судноплавних компаній світу.

В цьому році академія підтримувала налагоджені стосунки з науковими, науково-технічними та дослідницькими інститутами Великобританії. У березні 2011 року в м. Лондоні було проведено Щорічні генеральні збори членів Інституту морської техніки, науки і технології (IMarEST), відділення якого було створено на базі академії в 1998 році, а також засідання членів ради Європейського дивізіону вищезгаданого інституту. Одеське відділення представляв проректор з науково-педагогічної роботи професор Захарченко В.М., професор Кошевой В.М. (завідувач кафедрою "Морського радіозв'язку") та заступник декану судномеханічного факультету Кар'янський С.А. (голова ради молодих вчених академії).

Академія підтримує співробітництво з міжнародними науковими громадськими організаціями. У квітні 2011 року проходило засідання Міжнародного виконавчого комітету Міжнародної асоціації морських університетів (IAMU) на базі Морського університету м. Гдині (Польща). Відбулися засідання підкомітетів Міжнародного виконавчого комітету, також було проведено збори з 4 окремих регіонів, один з яких очолює ректор ОНМА Міюсов М.В. У червні 2011 року відбулася 12 Генеральна асамблея IAMU, яка також проходила у Польщі. ОНМА з доповідями представляли ректор Міюсов М.В., старший викладач кафедри "Управління судном" Жуков Д.С. і курсанти факультетів морського судноводіння та судномеханічного. Після закінчення Генеральної асамблеї IAMU відбувся 9-й Міжнародний симпозіум "TRANSNAV", на якому були представлені доповіді ректора Міюсова М.В., старшого викладача кафедри "Управління судном" Жуков Д.С., завідувача кафедрою "Морського радіозв'язку" професора Кошевого В.М. та викладача кафедри "Судноводіння" Піпченко О.Д. У 2011 році проректор з науково-педагогічної роботи професор Захарченко В.М. був включений до складу Національної команди експертів з реформування вищої освіти України. Склад національної команди затверджено виконавчим агентством Європейського Союзу з питань культури, аудіовізуальної продукції та освіти. В 2011 році академія продовжила участь у проекті TEMPUS "WeNeT". Метою та завданнями цього проекту є підтримка процесу реформування у ВНЗ-партнерах, а також підтримка їх інтеграції в загальноєвропейський освітній простір; розширення і інтенсифікація освітньої співпраці в туристичній сфері країн ЄС і східноєвропейських сусідів; використання ноу-хау та досвіду освітніх установ для збільшення свого внеску в налагодження системи навчання у сфері туризму впродовж всього життя.

Також ОНМА задіяна у програмі "ГІС Дунай", яка спрямована на розробку гідрографічних інформаційних систем. Судноплавство за внутрішніми водними шляхами охоплює величезну частину Європи, що зумовлює необхідність спільної праці європейських країн у єдиному інформаційному просторі, яке отримало назву — Гідрографічні інформаційні системи (ГІС).

ОНМА продовжує брати участь у загальноєвропейському проекті NELI - Система взаємодії з питань логістики та навчання спеціалістів на внутрішніх водних шляхах Дунайського регіону з використанням сучасних технологій, а також у загальноєвропейському проекті NEWADA - Система взаємодії Дунайських адміністрацій. Академія разом з навчальними закладами Польщі, Японії, Китаю приймала та приймає активну участь у проектах IAMU: "База даних IAMU" та "Модельний курс IAMU для електротехнічних офіцерів".

У результаті багаторічної роботі керівництву академії вдалось встановити партнерські відносини з провідними судноплавними компаніями світу. Станом на 2011 рік академією укладено більш ніж 200 угод про практику курсантів, у тому числі зі світовими лідерами морської індустрії. Крім плавальної практики компанії надають академії спонсорську допомогу на розвиток матеріально-технічної бази академії.

На кафедрах до наукової роботи залучаються також курсанти, по звітам кафедр в 2011 році в дослідженнях взяли участь понад 1200 курсантів, по результатам роботи 242 курсанти виступили з доповідями на наукових конференціях, що проводились в академії, курсантами опубліковано 127 доповідей. Курсанти академії брали участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямами "Двигуни та енергетичні установки" і "Суднобудування та водний транспорт", у 2-му етапі прийняли участь 18 курсантів, 13 – відмічено грамотами. В лютому-березні 2011 року в академії був проведений 1-й етап Всеукраїнської студентської олімпіади з таких дисциплін: вища математика, фізика, англійська мова, інформатика, основи екології та охорони навколишнього середовища, електротехніки, радіотехніки та правознавства. В олімпіаді взяли участь понад 450 курсантів.

Курсанти ОНМА стали переможцями, лауреатами та призерами обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсів і змагань. За підсумками Обласних студентських ігор з 21 виду спорту академія посіла загальне 8 місце. Традиційно сильними є команди академії з водного поло (2 місце в області) і футболу (1-е місце у змаганнях на Кубок Федерації футболу Одеської області та 4 місце серед команд Студентської футбольної ліги України). Серед курсантів академії – чемпіон та призери чемпіонату України з карате, призер з боротьби дзюдо на Юнацьких олімпійських іграх у Сінгапурі.

Центр культури академії прийняв участь у IV обласному фестивалі-конкурі художньої самодіяльності серед студентів вищих навчальних закладів, Народний духовий оркестр академії визнано переможцем, дипломами різних ступенів відзначено 4 творчі колективи. У 2011 році хореографічний колектив академії "Хвиля" зайняв 1 місце на міжнародному фестивалі танцю у м. Харків, вокальний ансамбль "Бригантина" – 1 місце на республіканському фестивалі "Пісенний вернісаж" у м. Києві, курсантка Оксана Зубенко зайняла 1 місце на чемпіонаті України з сучасного та естрадного танцю у м. Ялта.

2. У 2011 році державне замовлення та договірні зобов'язання по підготовці фахівців академією виконано. Конкурс на вступ до академії склав у середньому 4,7 особи на місце. Прийом проведено за результатами конкурсу сертифікатів зовнішнього незалежного тестування. В 2011 році в академію прийнято на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст 823 особи, бакалавр – 1347, спеціаліст – 878, магістр – 129. Станом на 01.01.12 р. в академії та її структурних підрозділах навчається всього 12837 курсантів та студентів: 6408 курсантів денного навчання, у тому числі за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб – 3657, та 6429 студентів заочного навчання, у тому числі за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб - 6048. За 2011 рік контингент курсантів і студентів зменшився на 2 % у зв'язку з демографічною ситуацією та зменшенням державного замовлення на прийом.

У 2011 році випущено 776 молодших спеціалістів, 1682 бакалаври, 825 спеціалістів та 138 – магістрів. Загальна кількість випускників у 2011 р. збільшилась у порівнянні з 2010 р. на 145 осіб (4,42 %) і склала 3421 особи. Практично всі випускники працевлаштовані за фахом на підприємствах, в організаціях та установах державної та недержавної форм власності морегосподарського комплексу. У 2011 році практичну підготовку пройшли 2384 курсанти академії (без урахування структурних підрозділів), у тому числі плавальну на морських суднах – 1935, у тому числі в іноземних судноплавних компаніях – 908 осіб. Всі курсанти академії отримали необхідний плавальний ценз на суднах згідно з навчальними планами. Завершено процес повторної акредитації 6 спеціальностей академії всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів, а також ліцензування підвищення кваліфікації працівників морського транспорту, підготовки іноземних громадян (на новий термін зі збільшенням обсягів). Отримані відповідні сертифікати про акредитацію та ліцензії.

3. В академії проводилися наукові розробки з таких основних напрямів: експлуатація морських суден; безпека мореплавства; суднова енергетика; автоматизовані системи управління на морському транспорті; системи морського радіозв'язку; екологічні проблеми діяльності морегосподарського комплексу. Відповідно до Тематичного плану науково-дослідних робіт, що фінансуються із коштів державного бюджету МОНМолодьспорту України, в 2011 році в академії виконувалось 7 фундаментальних та прикладних НДР. Виконано 4 госпрозрахункових НДР. За результатами НДР науково-педагогічними працівниками академії було опубліковано: 6 монографій, 380 наукових статей та доповідей, одержано 3 патенти.

В академії в 2011 році були проведені науково-технічні конференції, семінари, круглі столи, у тому числі: "Енергетика судна: експлуатація та ремонт"; "Тенденції розвитку світового транспортного ринку – 2011"; "Забезпечення безаварійного плавання суден"; "Міжнародне морське право: історія, сучасність, перспективи розвитку"; "Практичні проблеми розвитку радіозв'язку і радіонавігації в ГМССБ, системах АІС, СУДС та РІС", "Модернізація стандартів підготовки моряків в Україні" та інш.

4. Підготовка наукових, науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації та їх атестація характеризується такими даними. В академії працюють аспірантура та докторантура, спеціалізована вчена рада з правом захисту докторських та кандидатських дисертацій. Академією видається 4 науково-технічних збірники різних найменувань, які затверджені ВАК України як фахові для опублікування результатів наукових досліджень. Кількість аспірантів – 83 чол. У 2011 році захищено 2 докторські дисертації (Кирюхін О.Л., Ярова Л.В.) та 6 кандидатських дисертацій (Кар'янській С.А., Голікова В.В., Очеретяний Ю.О., Стебновський О.В., Нгуен Тхань Шон, Дао Минь Куан). Вчене звання професора присуджене 3 науково-педагогічним працівникам (Савчук В.Д., Ніколаєва Л.Л., Шемякін О.М.), професора ОНМА – 2 (Сафін І.В., Петров І.М.), доцента – 9 (Муха М.Й., Кардаш В.П., Євтеній Н.Н., Скоробогатько О.В., Мєдіна Л.В., Примачова Н.М., Литвин О.В., Гаркуша А.Н., Слободянюк І.М.).

5. Забезпечено високоефективне і стійке фінансово-економічне становище. У 2011 році за рахунок власних надходжень академією отримано доходів на 23,3 % більше, ніж у 2010 році. За рахунок власних надходжень виконано значний об'єм робіт по капітальному та поточному ремонту навчальних будівель та гуртожитків, придбано обладнання та предмети довгострокового користування. Академія отримала спонсорську допомогу від іноземних компаній у грошовій формі та у формі обладнання і програмного забезпечення. Крім того, іноземні компанії взяли на себе витрати на відрядження курсантів та проведення практичної підготовки на суднах. За рахунок власних надходжень направлені кошти на утримання та поточний ремонт навчального вітрильного судна "Дружба".

6. Забезпечена рентабельність навчально-виробничих підрозділів. В академії створені структурні підрозділи, які надають додаткові навчальні та інші послуги курсантам, студентам, морякам та населенню, в тому числі: Центр підготовки та атестації плавскладу, Навчально-тренажерний центр глобального морського зв'язку, Центр виживання в екстремальних умовах на морі, Видавничо-інформаційний центр, Медичний центр, Центр громадського харчування та інші. Ці підрозділи за 2011 рік отримали доход на 20 % більше, ніж у 2010 році.

Крім того, в академії успішно працюють відокремлені структурні підрозділи: Азовський морський інститут ОНМА (м. Маріуполь), Ізмаїльський факультет ОНМА (м. Ізмаїл), Коледж технічного флоту ОНМА (м. Одеса), Морехідне училище ім. О.І. Маринеска ОНМА (м. Одеса), – які мають власні банківські рахунки та відокремлений баланс в межах балансу академії. Зараз в них навчається 5765 курсантів (студентів), в тому числі 3130 за денною та 2635 за заочною формами навчання. Організовано централізований контроль діяльності відокремлених структурних підрозділів. За підсумками перевірок видано відповідні накази щодо усунення недоліків. Організовано централізований контроль за роботою приймальних та відбіркових комісій відокремлених структурних підрозділів.

7. Умови колективного договору виконуються у повному обсязі.

8. Підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників і спеціалістів академії проводиться не рідше ніж один раз за п'ять років та є обов'язковим. Протягом 2011 року кваліфікацію підвищили 140 науково-педагогічних працівників і спеціалістів академії, у тому числі: стажування на морських суднах – 11 осіб, стажування на підприємствах, в установах та організаціях – 123 особа, курси підвищення кваліфікації – 6 осіб.

9. Забезпечено захист відомостей, що складають державну, службову та комерційну таємницю відповідно до Закону України "Про державну таємницю".

10. З 15 листопада до 31 грудня 2010 року діяльність академії біло перевірено комісією Контрольно-ревізійного управління в Одеській області. Суттєвих порушень чинного законодавства не встановлено. Протягом 2011 року було перевірено хід усунення виявлених недоліків Контрольно-ревізійним управлінням в Одеській області та проведено відповідну перевірку Прокуратурою Одеської області. Протягом року діяльність академії також була перевірена державними контролюючими органами з питань: охорони праці, пожежної безпеки, закупівель товарів, послуг та робіт, виконання стандартів підготовки моряків та інші. За результатами перевірок суттєвих порушень не встановлено. В підрозділах академії впроваджено систему менеджменту якості, яка відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2008. У червні та липні 2011 р. академія пройшла щорічну перевірку системи менеджменту якості й отримала підтвердження дії сертифікатів на відповідність до вимог стандарту ISO 9001:2008 Регістром судноплавства України та Регіональним управлінням в Україні Російського морського регістру судноплавства. Вжито відповідних заходів для створення в кожному структурному підрозділі і на кожному робочому місці умов праці відповідно до вимог нормативних актів. Забезпечено права працівників, гарантовані законодавством про охорону праці.

11. Забезпечено ефективне використання державного майна та його збереження. Впроваджено додаткові заходи для посилення охорони об'єктів академії та пожежної безпеки. Покращується система обліку товарно-матеріальних цінностей. Проведений значний об'єм капітального та поточного ремонту будівель, обладнання (див. п.5).

Здійснено заходи щодо удосконалення та розвитку матеріально-технічної бази академії. Здійснено закупівлю технічних засобів (у базовому ВНЗ): 235 комп'ютерів та іншу оргтехніку (обладнано 9 нових комп'ютерних класів); копіювальну техніку; тренажер NT-5000 PRO (для Центру підготовки та атестації плавскладу); відео-проекційне та акустичне обладнання; поліграфічне обладнання на (клейова машина); лабораторне обладнання; обладнано відео-проекційним та акустичним устаткуванням 2 аудиторії (навчальний корпус № 2), закуплено 5 мобільних комплектів відео-проекційного обладнання для факультетів, 2 мультимедійні дошки для кафедр англійської мови; встановлено акустичну систему в залі вченої ради академії; введено в експлуатацію спеціальне комунікаційне обладнання для проведення телеконференцій та дистанційних лекцій (аудиторія № 316 навчального корпусу №2), тренажер AIS Samyung SI-30 суднової автоматизованої ідентифікаційної системи на кафедрі морського радіозв'язку, тренажерний комплекс суднової енергетичної установки з реальним обладнанням на кафедрі технічної експлуатації флоту, обладнання для Центру виживання в екстремальних умовах на морі. За рахунок спонсорів встановлено навігаційний тренажер повномасштабного містка з візуалізацією на великих моніторах NT-5000 PRO "Full mission bridge" на кафедрі управління судном, додаткове робоче місце тренажера ERS?4000 для суднових механіків на кафедрі автоматизації дизельних та газотурбінних установок і обладнання для медичної службі академії.

За 2011 рік академія взяла участь у 9 спеціалізованих виставках, 5 з яких – міжнародні: "Абітурієнт – 2011" (м. Запоріжжя), "Абітурієнт – 2011" (м. Полтава), "Абітурієнт 2011" (м. Миколаїв), Китайсько-український семінар "Комерціалізація наукових досліджень" (м. Одеса), "Освіта Слобожанщини – 2011" (м. Харків), Міжнародна виставка "Сучасні навчальні заклади – 2011" (м. Київ), Міжнародна виставка "Інноватика в сучасній освіті – 2011", Міжнародна виставка "Освіта та кар'єра" (м. Київ). За результатами участі у виставках академія відмічена відповідними дипломами та сертифікатами, в тому числі: гран-при за високі показники у рейтинговому конкурсі за напрямком "Міжнародна діяльність" на Міжнародній виставці "Сучасні навчальні заклади – 2011" (2-4 березня 2011 р.), 1-е місце (золота медаль) та звання лауреата конкурсу у номінації "Інновації у використанні інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі" на Міжнародній виставці "Інноватика в сучасній освіті – 2011" (18-20 жовтня 2011 р.), 1-е місце (золота медаль) в номінації "Досягнення у працевлаштуванні випускників вищого навчального закладу" та почесне звання "Лідер національної освіти" на Міжнародній виставці "Освіта та кар'єра – 2011" (17-19 листопада 2011 р.).

Указом Президента України від 1 липня 2011 року ректор академії нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня.

15. Забезпечено виконання екологічної програми. Академією укладені відповідні договори зі спеціалізованими підприємствами щодо утилізації шкідливих відходів, отримані відповідні дозволи та ліміти, проведена здача відходів.

16. Встановлена статистична, бухгалтерська звітність, а також інші відомості про роботу і стан академії подавались міністерству своєчасно.

17. Щорічний звіт ректора перед загальними зборами (конференцією) колективу академії з питань, що відносяться до їх компетенції, як органів громадського самоврядування, а також з питань дотримання в академії законодавства України про працю, про освіту, Указів Президента України, постанов Уряду України, нормативно-правових актів Міносвіти і науки України та інших питань діяльності академії, схвалений конференцією трудового колективу академії 29 грудня 2011 року.

Ректор Одеської національної морської академії,
Заслужений працівник освіти України,
докт. техн. наук, професор М.В. Міюсов

 


Науково-теоретична конференція молодих вчених
"Актуальні питання суднової електротехніки і радіотехніки"

14–15 грудня 2011 року факультет електромеханіки та радіоелектроніки Одеської національної морської академії провів II науково-теоретичну конференцію молодих вчених "Актуальні питання суднової електротехніки і радіотехніки". Роботу конференції відкрило пленарне засідання, в якому з доповіддю про значення фундаментальних знань у підготовці суднових електромеханіків виступив декан ФЕМіРЕ, доцент, к.т.н. Луковцев В.С. Завідуючий кафедрою морського радіозв'язку професор, д.т.н. Кошовий В.М. у своєму виступі звернув увагу на постійне розширення профілю підготовки й отримання додаткових знань курсантами. Закрила пленарне засідання доповідь доцента кафедри суднової електромеханіки та електротехніки к.т.н. Мухи М.Й., в якій він розповів, що з метою відповідності підготовки суднових інженерів вимогам Конвенції ПДНВ з Манільськими поправками 2010 року на кафедрі створюється комплекс двох тренажерів ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА. Обидва тренажери призначені для навчання курсантів і студентів морських учбових закладів та підготовки суднових фахівців (механіків і електромеханіків).

Завдяки участі курсантів, спеціалістів, магістрів, аспірантів та викладачів кафедр факультету на секційних засіданнях було представлено 25 доповідей з питань сучасної суднової електро- та радіотехніки, 1 практична робота, а курсантом 6 курсу Захарченко Д.О. була розроблена і представлена емблема факультету. Також відбулася демонстрація дослідного зразка установки для бездротової передачі енергії за допомогою резонансного трансформатора Тесла курсантом 3 курсу ФЕМ і РЕ Очеретним А.В. За результатами конференції під керівництвом к.т.н., доцента Глазєвій О.В. готується до публікації збірник наукових праць.

      

Луковцев В.С., декан ФЕМ і РЕ

 


Розподіл курсантів

26 січня в Залі вченої ради Одеської національної морської академії (ОНМА) відбувся щорічний розподіл курсантів на роботу. Кожний рік курсанти Одеської національної морської академії працевлаштовуються в кращих судноплавних компаніях. І кожний курсант знає, що диплом, який вони отримали в ОНМА – це гарантія високоякісних знань на рівні національних та світових стандартів. На урочистій церемонії були присутні представники таких відомих компаній, як: "Peter Dohle", "Marlow Navigation Ukraine", "MSC Crewing Services", "V.Ships", "Univis Ltd", "Acomarin Odessa" та інші. Цього року було розподілено 379 курсантів академії.

Спеціальності ОНМА акредитовані Інститутом морської техніки, науки і технологій, а також Морським інститутом (NI) (Великобританія). Система підготовки плавскладу приведена у повну відповідність до вимог Міжнародної конвенції з підготовки і дипломування моряків та несення вахти (STCW 78/95). Всі випускники академії гарантовано працевлаштовуються в судноплавні компанії з високим рівнем оплати праці.

Академія пишається своїми випускниками!

Соболєв О.І., нач. відділу практики, працевлаштування та експлуатації навчальних суден

 


Шлях довжиною в життя

14 лютого 2012 р. в Залі вченої ради Одеської національної морської академії відбулися збори пам'яті професора Голубєва Віталія Костянтиновича, присвячені 75-річчю з дня народження. Віталій Костянтинович народився 11 лютого 1937 року в селянській родині Новгородської області. Після закінчення семирічної школи вступив до гірнично-хімічного технікуму. У 1956 році працював в топографічному загоні Ленінградської пошуково-розвідувальної експедиції в Естонській РСР, де був призваний до лав збройних сил СРСР. Після служби в Радянській Армії в 1959 році він вступає до Одеського вищого інженерного морського училища на електромеханічний факультет.

З цього часу в нього починається навчальна, трудова та наукова діяльність в системі міністерств морського флоту і освіти. Отримавши диплом з відзнакою за спеціальністю "Електрообладнання суден", В.К. Голубєв направляється в Новоросійське морське пароплавство.

Влітку 1969 року він повертається в рідне ОВІМУ і з цього часу працює на посадах заступника декана факультету, секретаря парткому училища, заступника начальника училища з навчальної роботи, першого проректора Одеської національної морської академії. У 1985 році йому пропонують очолити Новоросійське вище інженерне морське училище, але він залишається вірним альма-матер.

Віталій Костянтинович активно веде науково-педагогічну діяльність. У 1977 році йому присвоюється вчений ступінь кандидата технічних наук, в 1980 році - звання доцента, а в 1989 році - звання професора. Він обирається членом-кореспондентом Транспортної академії наук (1993 р.), Аерокосмічної академії України (1994 р.). Є учасником засідань підкомітетів та сесій ІМО (1995-2009 рр..). У 1998 році створює і очолює по 1999 рік Агентство з контролю за підготовкою та дипломуванням моряків Міністерства транспорту України.

Віталій Костянтинович має понад 100 публікацій, 5 авторських свідоцтв на винаходи, видає підручник, довідник, монографію. Він був творцем і головою науково-методичної комісії "Судноводіння та енергетика суден" Міністерства освіти і науки України.

За трудові заслуги В.К. Голубєву присвоєні звання - Почесний працівник транспорту України, Заслужений працівник народної освіти України, також він був нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, медаллю міжнародної кадрової академії "За заслуги в освіті", нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти і науки України.

Безперечно, неоціненний його особистий внесок у розвиток Одеської національної морської академії, системи морської освіти, державної системи підготовки та дипломування моряків, включення України в "Білий список" Міжнародної морської організації.

Справа, яку розпочав Віталій Костянтинович Голубєв, продовжують його соратники та учні. І сьогодні він продовжує жити у своїх працях, в серцях своїх вихованців, адже для багатьох він став рідною людиною.

         

Луковцев В.С., декан ФЕМ і РЕ

 


Міжнародна програма "Гуманітарна відповідь морському піратству"

Більше 120 представників морської галузі зустрілися 24 лютого в Одесі для участі в інтерактивному практичному семінарі, організованому Центром судноплавства НАТО, Міжнародною програмою "Гуманітарна відповідь морському піратству" (МПГВМП), компанією Clipper Group під егідою українського офісу компанії V.Ships в особі Ігоря Сафіна. Обговорювалися питання протидії піратству. Рівень активності піратів сильно зріс, але і покращилися методи боротьби з цим негативним явищем - для моряків було розроблено посібник щодо заходів безпеки ВМР-4 (Best Management Practices 4), який допоможе екіпажу протистояти піратам і знати, як діяти при захопленні судна: влаштовувати дротяні огорожі, "цитадель", де можна перечекати атаку піратів, поки не прийде допомога.

Вів семінар Стайн Олав Хагалід - Центр Судноплавства НАТО. У семінарі брали участь представники ОНМА: Цимбал М.М. - декан ФМС, Голіков В.В. - доцент кафедри управління судном, Торський В.Г. - почесний секретар відділення МІВ в Укріїні та ін. В рамках заходу була здійснена екскурсія по Одеській національній морській академії.

У президії були представлені:

  • Сюзан Лонгпаучер - Центр Судноплавства НАТО;
  • Саймон Черч - Центр забезпечення безпеки судноплавства ЄС;
  • Гаррі Портер - Clipper Group і Рой Пол — МПГОМП.

Було офіційно заявлено, що Україна бере участь у роботі (у 2013 році в піратський район буде спрямований бойовий корабель України), та в Україні існує Національна робоча група МПГОМП, в Одесі буде організовано Міжнародний центр по боротьбі з піратством і допомоги жертвам, що потрапили в полон. Міжнародною програмою "Гуманітарна відповідь морському піратству" місцевим представником призначений Олександр Димитревич - у якості відповідального секретаря.

                        

Голіков В.В., к.т.н., с.н.с., доцент кафедри управління судном, директор АЦННТКБС

 


Делегація Університетського коледжу у Сторді/Хеугесунні в ОНМА

13-14 березня, згідно договору про двосторонню співпрацю в академічних та культурних галузях, Одеську національну морську академію відвідали представники Stord/Haugesund University College (Норвегія). Вже четвертий рік поспіль невелика група курсантів-судноводіїв ОНМА навчається протягом семестру в цьому університеті за рахунок відповідного гранту.

У Stord/Haugesund University College визнають, що для того, щоб вирішити нинішні і майбутні питання, необхідні всеохоплюючі знання, завдяки яким кожен може забезпечити собі якісне життя. Міжнародне співробітництво має важливе значення для сприяння розвитку знань і культурного взаєморозуміння між країнами. Це є передумовою для подальшого розвитку загального резервуара знань. Основна мета Stord/Haugesund University College – це зміцнення освітніх установ, дослідження та дослідно-конструкторські роботи в межах міжнародного співробітництва та відносин, а також сприяння програмам обміну для дослідників, викладачів і студентів.

Чеснокова М.В., начальник відділу ЗЕЗ

 


II засідання Виконавчого комітету Чорноморської асоціації морських інститутів

19-20 березня 2012 року відбулося II засідання Виконавчого комітету Чорноморської асоціації морських інститутів (BSAMI) у Морському університеті міста Констанца (Румунія), під час якого Міюсов М.В., ректор Одеської національної морської академії, був одноголосно обраний головою BSAMI на термін 2012-2013 р.р. Під час проведення засідання було розглянуто і підписано основну угоду, метою якої є бажання зробити внесок в чорноморський регіон, який є важливою частиною світової морської системи, ставши практично інноваторами у співпраці зі всесвітнім співтовариством (включаючи морське). На засіданні також було прийнято рішення про введення реєстраційного внеску при вступі до асоціації у розмірі 500 USD. Було затверджено, що III засідання Виконавчого комітету BSAMI відбудеться 20-21 вересня 2012 р. на базі Одеської національної морської академії, а IV засідання пройде на базі Державного морського університету імені адмірала Ф.Ф. Ушакова в червні 2013 р. (Новоросійськ, Росія). Також був прийнятий логотип BSAMI, розроблений ОНМА, у якості основного.

               

Чеснокова М.В., начальник відділу ЗЕЗ

 


Встановлення Поклонного Хреста

22 березня на території екіпажу Одеської національної морської академії відбулася установка та освячення Поклонного Хреста. Звичай встановлювати поклонні хрести бере початок з глибокої давнини. На Русі поклонні хрести ставили на особливих пам'ятних місцях, на перехрестях доріг, поблизу міст і сіл, щоб, вирушаючи в дорогу або ж входячи до міста чи села, людина підносила вдячну молитву Господу і небесним заступникам. Поклонні хрести служать віруючим місцем для молитви, нагадуванням всім, хто проходить і проїжджає, про необхідність покаяння, духовного очищення, життя за законами добра і любові до ближніх. З благословення Високопреосвященнішого Митрополита Одеського та Ізмаїльського Агафангела службу чину освячення очолив Благочинний храмів Першого Одеського округу протоієрей Павло Поліщук. Разом з ним в чині освячення взяли участь настоятель храму Рівноапостольних Кирила і Мефодія протоієрей Володимир Корецький та клірик храму Різдва Пресвятої Богородиці протоієрей Андрій Стоянов. На службі був присутній ректор ОНМА Міюсов М.В., проректори Заічко С.І., Мішин А.В., Фрасинюк І.І., члени трудового колективу та курсанти академії, а також православні християни міста Одеси та Одеської області. Звертаючись до присутніх після чину освячення, протоієрей Павло Поліщук відзначив той факт, що Хрест на території екіпажу був встановлений саме в Хрестопоклонну Неділю Великого Посту. Ректор Міюсов М.В. подякував священникам за виконану службу, передав теплі побажання Владиці Агафангелу. Встановлений Хрест буде символом пам'яті загиблих і померлих курсантів та випускників академії, а також через цю Святиню нинішнім курсантам і всім співробітникам академії буде передаватися Боже Благословення на їхні життєвий і професійний шляхи.

        

Корнодудов М.М., начальник УМЦДП

 

Виставкові заходи та досягнення
Одеської національної морської академії


Ярмарок освіти - 2012

9-11 лютого Одеська національна морська академія розпочала виставкову діяльність, взявши участь у спеціалізованому виставковому проекті "Ярмарок освіти – 2012" у м. Запоріжжя. Цей захід об'єднав під своїм гаслом також ХІІІ Міжрегіональну спеціалізовану виставку навчальних закладів "Абітурієнт – 2012", ІІ Міжнародну спеціалізовану виставку "Освіта за кордоном" та "Освіта для бізнесу", міжрегіональний ярмарок вакансій "День кар'єри". У цьому проекті взяли участь навчальні заклади всіх рівнів акредитації, кадрові агенції, бізнес-школи та освітні центри, став масштабною презентацією ринку освітніх послуг як в Запорізькій, так і в інших областях України. Презентації навчальних закладів викликали жвавий інтерес присутніх.

Делегація від академії гідно презентувала Одеську національну морську академію, надавши достатній обсяг інформації абітурієнтам на виставці. Було розповсюджено близько 500 комплектів профорієнтаційних та інформаційних матеріалів, а також пакети, календарі, ручки, компакт-диски з фільмом про ОНМА. Налагоджені зв'язки з рядом шкіл для подальшої співпраці. Отримані пропозиції про співпрацю від регіональних спеціалізованих інформаційних видань. За активну участь представникам академії вручено диплом учасника виставки.

Заічко С.І., проректор по НПР і МД

 


"Освіта і розвиток - 2012"

10-12 лютого Одеська національна морська академія та Морехідне училище ім.О.І. Маринеска ОНМА прийняли участь у  спеціалізованій виставці "Освіта та розвиток", що відбулася в концертно-виставковому комплексі Одеського морського торгового порту. Організаторами заходу виступили компанія "Динамікс-експо", Міністерство освіти і науки України та Одеська міська рада. В урочистому відкритті взяли участь керівники вузів Одеси та представники міської ради, профільних установ і компаній. На виставці були представлені державні та комерційні навчальні заклади нашого регіону. Під час виставки обговорювались різні інноваційні ідеї в галузі освіти та обміну досвідом. У заході взяли участь провідні фахівці освіти з усього регіону. Всі бажаючі мали можливість отримати інформацію про наявні вакансії в галузі освіти і консультацію провідних спеціалістів з проблеми працевлаштування.

Експозиція виставки включала в себе ряд тематичних розділів, на ній були представлені:

  • вищі навчальні заклади;
  • установи середньої професійної освіти: професійні училища, професійні ліцеї, коледжі, технікуми, музичні школи;
  • міжнародні бізнес-школи;
  • державні та приватні школи, гімназії, школи-пансіони;
  • спеціалізовані та заочні курси, інші форми підвищення кваліфікації і перепідготовки фахівців, програми індивідуального навчання;
  • зарубіжні освітні програми всіх рівнів;
  • програми обміну студентами із закордонними освітніми установами та ін.

Представники Одеської національної морської академії гідно провели презентацію нашого навчального закладу та отримали диплом учасника виставки.

Мазур О.М., начальник РІВ

 


"Сучасна освіта в Україні – 2012"

Одеська національна морська академія прийняла участь у ХV ювілейній міжнародній виставці навчальних закладів "Сучасна освіта в Україні - 2012" в м. Києві, яка відбулася 15-17 лютого в Національному центрі "Український дім". Ювілейний форум освітян презентував близько 500 учасників із 25 регіонів України - найкращі вищі та професійно-технічні навчальні заклади, загальноосвітні школи, заклади післядипломної освіти, видавництва, наукові та міжнародні установи, виробники обладнання та устаткування для галузі освіти. В урочистій церемонії відкриття взяли участь Голова Комітету Верховної ради України з питань науки і освіти Максим Георгійович Луцький, Перший заступник Міністра освіти і науки, молоді та спорту України Євген Миколайович Суліма та ін. Виставка зібрала велику кількість як учасників, так і відвідувачів. Також під час проведення виставки була передбачена насичена програма конкурсів, семінарів, круглих столів та презентацій на актуальні теми в галузі освіти.

За результатами участі у виставці ОНМА була відмічена відповідними дипломами та сертифікатами: дипломом участника виставки, дипломом-подякою ректору "За плідну організаторську і творчу роботу з удосконалення навчально-виховного процесу в національній системі освіти України", отримала срібну медаль у номінації "Інтеграція української освіти у європейський простір", а також ОНМА присуджено почесне звання "Лідер сучасної освіти" за багаторічну інноваційну педагогічну діяльність з модернізації освіти в Україні.

         
         

Мазур О.М., начальник РІВ

 


"Сучасні заклади освіти – 2012"

1-3 березня Одеська національна морська академія взяла участь у III Міжнародній виставці "Сучасні заклади освіти - 2012", яка відбулася у м. Києві.

Виставка презентувала  громадськості, педагогам, науковцям, фахівцям, органам державної влади і управління в широкому спектрі досягнення національної системи освіти, творчі здобутки педагогічних і наукових колективів, досвід інноваційної модернізації усіх ланок освіти, міжнародної співпраці закладів освіти, роботи навчальних закладів з соціальними партнерами та міжнародної інтеграції. Виставка зацікавила  як працівників освіти, науковців, так і учнів 9-х та 11-класів, студентів та їх батьків. Виставка представила 765 провідних навчальних закладів, центрів, підприємств, асоціацій, видавництв з 27 регіонів України, а також учасників з Росії, Чехії, Естонії, Швейцарії, Словаччини, Польщі, США. На 137 науково-практичних конференціях, семінарах, "круглих" столах, майстер-класах, презентаціях відбулося обговорення нагальних проблем подальшого удосконалення процесу навчання і виховання, упровадження інформаційних технологій і педагогічних новацій, обмін досвідом практичної роботи та здобутками кращих навчальних закладів.

За свої досягнення у виставці ОНМА була нагороджена золотою медаллю у номінації "Діяльність вищого навчального закладу з підвищення кваліфікації якості підготовки фахівців", почесною грамотою був нагороджений ректор ОНМА Міюсов М.В. за плідну організаторську діяльність з підвищення якості національної освіти, а також академія отримала диплом учасника виставки.

Мазур О.М., начальник РІВ

 


Міжнародна виставка "Освіта та кар`єра - 2012"

29-31 березня Одеська національна морська академія прийняла участь у XXI міжнародній спеціалізованій виставці "Освіта та кар'єра — 2012" і IX міжнародній виставці закордонних навчальних закладів "Освіта за кордоном" у Києві. Організатором події виступили Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України спільно з Національною академією педагогічних наук України та Товариством "Знання" України. До уваги відвідувачів - педагогів, старшокласників та їхніх батьків були представлені: інформація про молодіжні програми, міжнародні гранти та стипендіальні програми, можливості безкоштовного навчання за кордоном і переваги навчання в Україні. Цього року експозиція виставки представила більше ніж 70 вищих навчальних закладів України, а також понад 50 закордонних вищих навчальних закладів. Усі бажаючі мали можливість відвідати захід і взяти участь у семінарах, презентаціях, круглих столах, на яких обговорювалися перспективи розвитку сучасної освіти та можливості співпраці закордонних та українських навчальних закладів. На відкритті виставки як почесний гість був присутній ректор ОНМА Міюсов М.В.

Представники академії гідно представили академію, начальники відділів ЗЕЗ — Чеснокова М.В. та РІО — Мазур О.М. провели інформативну презентацію "Міжнародне життя ОНМА", внаслідок чого академія отримала гран-прі у номінації "Міжнародне співробітництво в галузі освіти і науки", почесне звання "Лідер національної освіти" та 3 подяки: на ім`я ректора - за багаторічну інноваційну педагогічну діяльність з модернізації освіти України, на ім`я начальників відділу ЗЕЗ та РІВ - за проведення семінарів, круглих столів та презентацій навчального закладу під час роботи міжнародної виставки.


                 

Мазур О.М., начальник РІВ

 


День відкритих дверей

28 березня 2012 року Одеська національна морська академія вперше в цьому році зустрічала абітурієнтів та всіх бажаючих ознайомитись з можливостями отримання вищої освіти в академії. Гостей зустріли робітники центру довузівської підготовки та рекламно-інформаційного відділу. Після отримання інформаційних матеріалів гості мали чудову нагоду якнайближче познайомитись з історією Одеської національної морської академії, відвідавши наш музей, після чого були запрошені на зустріч з керівництвом академії до Великої актової зали. На питання абітурієнтів відповідали: ректор Міюсов М.В, перший проректор Шемякін О.М., декани факультетів, представники приймальної комісії та навчально-методичного центру довузівської підготовки ОНМА. Також була проведена екскурсійна програма, під час якої відвідувачі ознайомились з навчальними корпусами академії, навчальними тренажерами, які знаходяться на факультетах академії, бібліотекою та ін. До уваги абітурієнтів та їх батьків були надані друковані відомості про наш навчальний заклад.

Сподіваємось, що ця зустріч була не останньою і вже наступного навчального року ми зустрінемо сьогоднішніх абітурієнтів серед курсантів-першокурсників Одеської національної морської академії.

         

Корнодудов М.М., начальник УМЦДП

 

Святкові заходи Одеської національної морської академії


Святкування Міжнародного жіночого дня

За давньою традицією 8 березня урочисто відзначається в нашому навчальному закладі святковим заходом. Не став виключенням і цей рік. Колективи студентського клубу вітали присутніх піснями, танцями та підготовленими заздалегідь святковими номерами.

6 березня в академії відбулось урочисте святкування Міжнародного жіночого дня. Курсанти та викладачі Одеської національної морської академії та її підрозділів привітали жінок зі святом весни великим святковим концертом. Організатором концерту виступив Центр культури ОНМА. На святі були присутні декани факультетів, працівники структурних підрозділів Одеської національної морської академії, курсанти та ін. Чимало чудових слів та побажань було висловлено у піснях, віршах та мелодіях, які прозвучали в цей день в стінах ОНМА. Вітаємо всіх жінок з 8 березня!

                   
                             

Резнік О.Г., директор Центра культури

 

Видавець
Одеська національна морська академія
65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8
тел. 8 (0482) 35-62-39
http://www.onma.edu.ua
E-mail: rio@onma.edu.ua
Відповідальний за випуск С. Заїчко
Дизайн та верстка
А. Ролінський, М. Куриленко
Фотограф О. Фірсова
Редактор О. Мазур