29.09.2015

Одеська національна морська академія, відповідно до Закону України „Про вищу освіту”, оголошує конкурс на заміщення вакантної з 02.12.15 р. посади директора Азовського морського інституту ОНМА

Вимоги до кандидатів:

  • Наявність наукового ступеня та/або вченого (почесного) звання відповідно до профілю інституту.

Термін надання документів – 15 днів від дня опублікування оголошення.

До обов’язкових документів, які надаються на конкурс, входять:

  • заява про участь у конкурсі на ім’я ректора ОНМА;
  • особовий листок з обліку кадрів;
  • автобіографія;
  • копії документів про освіту, науковий ступінь і вчене звання, засвідчені в установленому порядку;
  • список наукових праць, винаходів, публікацій.

Документи надсилати за адресою: 65029, м.Одеса, вул. Дідріхсона, 8, Одеська національна морська академія, канцелярія (телефон для довідок: (0482) 34-52-67).

Ректор    М.В. Міюсов