04.08.2015

Одеська національна морська академія, відповідно до Закону України „Про вищу освіту", оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників в структурних підрозділах і кафедрах академії:

Факультет морського права і менеджменту

Кафедра морського права:

 • завідувача кафедри — 1 ст.;
 • доцента — 1 ст.;
 • доцента — 1 ст.;
 • доцента — 1 ст.;
 • ст. викладача — 1 ст.

Кафедра філософії:

 • доцента — 1 ст.;
 • доцента — 0,5 ст.;
 • доцента — 0,25 ст.

Кафедра українознавства:

 • доцента — 1 ст. (вимоги до кандидата: кандидат історичних наук, доцент);
 • доцента — 1 ст. (вимоги до кандидата: кандидат історичних наук, доцент);
 • доцента — 0,5 ст. (вимоги до кандидата: кандидат філологічних наук, доцент);
 • ст. викладача — 1 ст. (вимоги до кандидата: кандидат філологічних наук, доцент);
 • ст. викладача — 1 ст. (вимоги до кандидата: кандидат філологічних наук, доцент);
 • викладача — 1 ст. (вимоги до кандидата на посаду: вища освіта за спеціальністю "Українська мова");
 • викладача — 0,75 ст. (вимоги до кандидата на посаду: вища освіта за спеціальністю "Українська мова").

Кафедра фізичного виховання і спорту:

 • викладача — 1 ст.

Кафедра менеджменту і економіки морського транспорту:

 • доцента — 0,5 ст.;
 • ст. викладача — 1 ст.;
 • ст. викладача — 0,5 ст.;
 • ст. викладача — 0,5 ст.

Кафедра економічної теорії і підприємництва на морському транспорті:

 • ст. викладача — 1 ст.

Кафедра адміністративного та кримінального права:

 • завідувача кафедри – 1 ст.;
 • доцента — 1 ст.

Судноводійний факультет

Кафедра судноводіння:

 • доцента — 1 ст.;
 • доцента — 0,5 ст.;
 • ст. викладача — 1 ст.;
 • асистента — 1 ст.;
 • асистента — 1 ст.

Кафедра морських перевезень:

 • доцента — 1 ст.;
 • ст. викладача — 1 ст.

Кафедра англійської мови № 1:

 • доцента — 1 ст.;
 • ст. викладача — 1 ст.;
 • викладача – 1 ст.;
 • викладача – 0,75 ст.;
 • викладача – 0,75 ст.

Кафедра технічних засобів судноводіння:

 • професора – 1 ст.;
 • ст. викладача – 0,25 ст.;
 • асистента – 1 ст.

Факультет морських перевезень та технологій

Кафедра теорії та устрою судна:

 • доцента — 1 ст.;
 • ст. викладача – 0,5 ст.

Кафедра управління судном:

 • доцента — 1 ст.;
 • асистента — 1 ст.;
 • асистента — 1 ст.;
 • асистента — 1 ст.

Кафедра морських технологій:

 • завідувача кафедри – 1 ст.;
 • доцента — 1 ст.;
 • доцента — 1 ст.;
 • ст. викладача — 1 ст.

Кафедра англійської мови № 2:

 • ст. викладача — 1 ст.;
 • викладача — 1 ст.

Судномеханічний факультет

Кафедра технічної експлуатації флоту:

 • доцента — 1 ст.;
 • доцента — 1 ст.

Кафедра суднових допоміжних установок:

 • професора — 0,5 ст.;
 • доцента — 1 ст.;
 • доцента — 0,25 ст.;
 • ст. викладача — 0,75 ст.

Кафедра безпеки життєдіяльності:

 • доцента – 1 ст.;
 • доцента — 1 ст.;
 • доцента — 1 ст.;
 • ст. викладача — 1 ст.;
 • асистент — 1 ст.

Кафедра суднової теплоенергетики і холодильної техніки:

 • завідувача кафедри — 1 ст.;
 • доцента — 1 ст.;
 • асистента — 0,25 ст.

Кафедра суднових енергетичних установок:

 • професора – 1 ст.;
 • доцента — 0,5 ст.;
 • асистента – 1 ст.

Кафедра технології матеріалів і судноремонту:

 • доцента — 1 ст.

Кафедра теоретичної механіки:

 • доцента — 1 ст.

Кафедра англійської мови № 3:

 • завідувача кафедри — 1 ст.;
 • викладача — 1 ст.

Факультет автоматики

Кафедра теорії автоматичного управління та обчислювальної техніки:

 • професора — 1 ст.;
 • доцента — 1 ст.

Кафедра автоматизації дизельних і газотурбінних установок:

 • доцента — 1 ст.

Кафедра автоматизації суднових паросилових установок:

 • доцента — 0,5 ст.;
 • ст. викладача — 1 ст.

Кафедра фізики і хімії

 • доцента — 1 ст. (фізика);
 • доцента — 1 ст. (фізика);
 • доцента — 0,75 ст.(хімія);
 • ст. викладача — 1 ст.(хімія);
 • ст. викладача — 1 ст. (фізика);
 • ст. викладача — 0,5 ст. (фізика);
 • ст. викладача — 0,5 ст. (фізика).

Факультет електромеханіки і радіоелектроніки

Кафедра електрообладнання і автоматики суден:

 • доцента — 1 ст.;
 • доцента — 0,25 ст.;
 • ст. викладача — 1 ст.

Кафедра вищої математики:

 • ст. викладача — 0,75 ст.;
 • асистента — 1 ст.;
 • асистента — 0,5 ст.;
 • асистента — 0,5 ст.

Кафедра морського радіозв'язку:

 • ст. викладача — 1 ст.

Кафедра суднової електромеханіки та електротехніки:

 • ст. викладача — 1 ст.;
 • асистента — 0,5 ст.

Центр підготовки і атестації плавскладу

Кафедра безпеки морського судноплавства:

 • ст. викладача – 1 ст.

Ізмаїльський факультет

Кафедра судноводіння і енергетики суден:

 • доцент – 1 ст.;
 • ст. викладача – 1 ст.;
 • ст. викладача – 1 ст.;
 • ст. викладача – 0,5 ст.;
 • асистента – 1 ст.;
 • асистента – 0,5 ст.;
 • асистента – 0,5 ст.;
 • асистента – 0,5 ст.;
 • асистента – 0,25 ст.

Кафедра інженерних дисциплін:

 • доцента — 0,5 ст.;
 • ст. викладача – 0,75 ст.;
 • асистента – 0,5 ст.

Кафедра гуманітарних дисциплін:

 • доцента – 1 ст.;
 • доцента – 0,25 ст.;
 • ст. викладача – 1 ст.;
 • ст. викладача – 1 ст.;
 • ст. викладача – 0,5 ст.

Кафедра загальнонаукових дисциплін:

 • доцента – 1 ст.;
 • доцента – 1 ст.;
 • ст. викладача – 1 ст.;
 • асистента – 1 ст.

Азовський морський інститут

Кафедра природничо-наукових та гуманітарних дисциплін:

 • доцент – 1 ст.;
 • доцент – 1 ст.;
 • ст. викладача – 1 ст.;
 • ст. викладача – 1 ст.

Кафедра експлуатації суднових енергетичних установок:

 • доцента — 1 ст.

Кафедра судноводіння і морських перевезень:

 • ст. викладача – 1 ст.;
 • ст. викладача – 1 ст.

Кафедра електрообладнання та інформаційних технологій:

 • завідувача кафедри – 1 ст.

Кафедра економіки та управління морським транспортом:

 • професора – 1 ст.;
 • доцента – 1 ст.;
 • доцента – 1 ст.

Термін надання документів – 15 днів від дня опублікування оголошення.

До обов'язкових документів, які надаються на конкурс, входять:

 • заява про участь у конкурсі на ім'я ректора ОНМА;
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • автобіографія;
 • копії документів про освіту, науковий ступінь і вчене звання (за наявності), засвідчені в установленому порядку;
 • список наукових праць, винаходів, публікацій.

(Співробітники академії для участі в конкурсі надають відсутні в особовій справі відділу кадрів документи та оновлений список наукових праць).

Академія житлом не забезпечує.

Документи надсилати за адресою: 65029, м.Одеса, вул. Дідріхсона, 8, Одеська національна морська академія, канцелярія (телефон для довідок: (0482) 34-52-67).

Ректор    М.В. Міюсов