27.05.2015

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів

1. Замовник:

1.1. Найменування: Одеська національна морська академія

1.2. Код за ЄДРПОУ: 01127799

1.3. Місцезнаходження: вул. Дідріхсона, 8, м. Одеса,65029

1.4. Реєстраційний рахунок замовника(генерального замовника): 35221201001167 в ГУ ДКСУ в Одеській обл. МФО 828011

1.5. Посадові особи замовника (генерального замовника), уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса): Матвеєва Анжела Вікторівна, фахівець 2-ої категорії, м.Одеса, вул. Дідріхсона, 8, навчальний корпус №1, каб.№106, 65029,тел./телефакс: (048)728-64-24, e-mail: mto@onma.edu.ua.

2.Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі. 700000,00 (сімсот тисяч ) гривень, ПДВ у т.ч.

3. Адреса веб-сайта, на якому замовником (генеральним замовником) додатково розміщується інформація про закупівлю. www.onma.edu.ua

4. Інформація про предмет закупівлі.

4.1. Найменування предмета закупівлі: код 21.20.2 - препарати фармацевтичні, інші (препарати фармацевтичні, інші (тест-системи та тести для лабораторних випробувань))

4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 16 найменувань

4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. вул. Маловського, 10, Медична служба Одеської національної морської академії, м. Одеса.

4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг протягом 2015 р.

5. Місце отримання документації конкурсних торгів: вул. Дідріхсона, 8, м. Одеса, 65029, навчальний корпус №1, каб.106.

6. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо замовник (генеральний замовник) вимагає його надати). Не вимагається

6.1. Розмір:

6.2. Вид.

6.3. Умови надання.

7. Подання пропозицій конкурсних торгів.

7.1. Місце: вул. Дідріхсона, 8, навчальний корпус №1, канцелярія, м. Одеса, 65029.

7.2. Строк: 02.07.2015 09:30

8. Розкриття пропозицій конкурсних торгів:

8.1. Місце: м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8, 65029, навчальний корпус №1 , каб.207.

8.2. Дата: 02.07.2015

8.3. Час: 11:00 год.

9. Інформація про рамкову угоду.

9.1. Строк, на який укладається рамкова угода.

9.2. Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду.

10. Додаткова інформація: більш детально викладено в конкурсній документації

Проректор ОНМА з АГР Мішин Олександр Володимирович