11.03.2015

Відкриття тренажера грузобаластних операцій морських суден

В Одеській національній морській академії на кафедрі морських перевезень судноводійного факультету 4 березня 2015 року відбулося відкриття тренажера грузобаластних операцій морських суден, який був наданий компанією OSM Ship Management (Норвегія) в якості спонсорської допомоги.

Тренажер призначений для підготовки судноводіїв за програмами навчальних дисциплін: «Технологія перевезення вантажів», «Експлуатація спеціалізованих судів», «Морські перевезення», які базуються на міжнародних і національних стандартах. Згідно з вимогами Манільських поправок до ПДНВ, підготовка на тренажері є одним з основних методів демонстрації компетентності.

Завдяки тренажеру грузобаластних операцій надається можливість оволодіти навичками:

  • планування завантаження;
  • розрахунку статичної остійності і міцності корпусу судна;
  • виробництва розрахунків аварійного затоплення приміщень і розрахунків динамічних параметрів поведінки судна;
  • виконання грузових і баластних операцій і вентилювання вантажних приміщень у режимі реального часу;
  • ведення суднового документообігу.

Освітніми цілями є відпрацювання на тренажері курсантами судноводійного факультету і факультету морських перевезень і технологій 4, 5 і 6-х курсів різноманітних варіантів розміщення вантажів по вантажним приміщенням, технологій завантаження суден, реагуванню на можливі позаштатні ситуації, виконання роботи з електронними консолями управління.

На відкритті були присутні: ректор ОНМА, проф. Міюсов М.В., всі проректора академії та декани факультетів, представники компанії OSM Ship Management і TRANSAS, а також гостем був головний архітектор Одеси - Голованов О.Д., який відзначив високий рівень технічної бази академії. Презентацію провів старший викладач кафедри морських перевезень Чепок О.О. Крім того, виступили: ректор ОНМА Міюсов М.В., проректора - Шемякін О.М. та Голіков В.А, декани – Цимбал М.М. і Ворохобін І.І., зав. кафедрою морських перевезень Миколаєва Л.Л., начальник відділку технічних засобів навчання Голобородько О.І. та інші, що висловили надію та обговорили подальші плани на розвиток матеріально-технічної бази Одеської національної морської академії по подготовці фахівців морських професій.

Зав. кафедрою морських перевезень Ніколаєва Л.Л.