21.12.2014

Науково-теоретична конференція молодих вчених "Актуальні питання суднової електротехніки та радіотехніки"

10–11 грудня 2014 року факультет електромеханіки та радіоелектроніки Одеської національної морської академії провів четверту щорічну науково-теоретичну конференцію молодих вчених - "Актуальні питання суднової електротехніки та радіотехніки".

Робота конференції була відкрита на пленарному засіданні, де з вітальним словом виступив декан ФЕМіРЕ Луковцев В.С. У своїй доповіді він зазначив, що щорічні конференції традиційно проводяться під егідою Одеського відділення Інституту морської техніки, науки і технологій Великобританії (Institute of Marine Engineering, Science & Technology - IMAREST), яке розташоване в приміщенні Англійського клубу ОНМА. У цілому в Україні налічується близько 200 членів даного інституту з моряків, викладачів та студентів.

У кожного члена інституту є своя сторінка на загальному сайті інституту, через яку вони мають доступ до електронних версій журналів "Marine Revue", "Marine Electronics", "Shipping World & Shipbuilder" та іншої інформації Інституту. Крім цього, члени відділення Інституту в ОНМА мають право користуватися англійською технічною літературою та документацією в бібліотеці англійського клубу, яка є необхідною під час курсового та дипломного проектування. Декан також зазначив, що членами клубу можуть стати курсанти старших курсів, що надасть їм можливість після закінчення ОНМА, в залежності від стажу і рівня освіти, отримати категорію чартерного інженера, корпоративного інженера та інженерного техніка, а також отримати відповідний англійський сертифікат, що в значній мірі може підвищить їх рейтинг при працевлаштуванні.

Про актуальні задачі наукової діяльності факультету електромеханіки та радіоелектроніки щодо реалізації закону України "Про вищу освіту" виступив начальник НДЧ, к.т.н., професор В.Д.Савчук.

Пленарні виступи продовжив завідуючий кафедри морського радіозв'язку Кошовий В.М.

У своїй доповіді він підбив підсумки роботи української делегації на 94 сесії КБМ. Пропозиція, з якою виступили делегати, присвячена модернізації ЕКНІС для УКХ зв'язку. Мета модернізації ЕКНІС – в рамках устаткування судна, через інтеграцію ЕКНІС-АІС з УКХЦВВ забезпечити оптимізацію управління судном, задля уникання можливих похибок та прийняття некоректних рішень штурмана.

Тема "Підсумки реалізації програми Міжнародного Союзу Електрозв'язку ITU "Женева – 2006" в Україні" була розкрита у виступі-презентації завідуючого кафедри морської електроніки професора Михайлова С.А. Він зазначив, що в Україні повністю, раніше встановленого терміну, виконана програма, яка названа "Женева-2006", щодо впровадження цифрового ефірного ТБ-мовлення в різних країнах, а цифрові технології, які були застосовані при формуванні, обробці, передачі та прийомі цифрового ТБ-сигналу (DVB-T2), є найбільш передовими у світовій практиці.

Наступним з доповіддю виступив доцент кафедри суднової електромеханіки та електротехніки к.т.н. Муха М.Й., який висвітлив можливості високовольтного устаткування тренажерного комплексу суднової автоматизованої електроенергетичної системи для забезпечення практичної підготовки суднових електромеханіків.

Він також зазначив, що повномасштабний тренажерний комплекс САЕЕС цілком відповідає функціям "Електроустаткування, електронної апаратури і системи управління" та "Технічного обслуговування і ремонту" стандартів A-III/1, A-III/2, A-III/6 Міжнародної Конвенції ПДНВ 78 з урахуванням Манільських поправок, а також згідно компетенціям, якими повинні володіти суднові електромеханіки та механіки за результатами навчання.

Тема "Фізичне моделювання багатофункціонального пропульсивного комплексу" була розкрита на останньому пленарному виступі доцентом кафедри СЕМіЕТ, докторантом Будашко В.В.

Він зазначив, що найважливішим етапом для перевірки адекватності математичних та імітаційних моделей реального об'єкту є створення і удосконалення фізичних моделей, які дозволяють максимально запровадити спектр практичної частини науково-дослідної роботи.

У презентації була представлена фізична модель Айзіпода, яка буде використана доповідачем та його аспірантом, під час дослідження процесів у судновій енергетичній установці комбінованого пропульсивного комплексу.

Таким чином, широкий спектр наукових доповідей, які прозвучали на пленарному засіданні конференції, відображає наукові напрями роботи кафедр факультету, а також тематику науково-дослідної роботи магістрантів та аспірантів кафедр.

Після пленарного засідання конференція продовжила свою роботу згідно з основними тематичними напрямами: суднове електрообладнання, електронна апаратура та системи управління, а також радіотехніка, радіоелектронні апарати і зв'язок. Завдяки активній участі курсантів, спеціалістів, магістрів, аспірантів та викладачів кафедр факультету електромеханіки та радіоелектроніки, на секційних засіданнях було заслухано більше 50 доповідей з актуальних питань сучасної суднової електро- та радіотехніки.

За результатами конференції було проведено відбір кращих робіт магістрантів для участі у другому етапі Всеукраїнського конкурсу наукових робіт, а також було підготовлено до публікації збірник наукових праць конференції.

Доцент кафедри СЕМіЕТ Глазєва О.В.