04.10.2014

Одеська національна морська академія, відповідно до ст. 43 Закону України "Про вищу освіту" від 01.07.2014 р. № 1556-VII, оголошує конкурс на зайняття посад:

  • декана факультету морських перевезень та технологій;
  • декана факультету морського права і менеджменту.

Вимоги до кандидатів.

Згідно ч. 2 ст. 35 Закону України "Про вищу освіту" декан факультету повинен мати науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю факультету.

Термін надання документів – 15 днів від дня опублікування оголошення.

До обов'язкових документів, які надаються на конкурс, входять:

  • заява про участь у конкурсі на ім'я ректора ОНМА;
  • особовий листок з обліку кадрів;
  • автобіографія;
  • копії документів про освіту, науковий ступінь і вчене звання (за наявністю);
  • список наукових праць, винаходів, публікацій.

Співробітники академії для участі в конкурсі надають відсутні в особовій справі документи та оновлений список наукових праць.

Академія житлом не забезпечує.

Документи надсилати за адресою: 65029, м.Одеса, вул. Дідріхсона, 8, Одеська національна морська академія, канцелярія (телефон для довідок: (0482) 34-52-67).

Ректор    М.В. Міюсов