23.09.2014

Презентація повномасштабного тренажерного комплексу суднової автоматизованої електроенергетичної системи

В Одеській національній морській академії на кафедрі суднової електромеханіки і радіоелектроніки 18 вересня 2014 року в рамках проведеної кафедрою 21-ї міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика» пройшла презентація повномасштабного тренажерного комплексу суднової автоматизованої електроенергетичної системи (САЕЕС), відповідного вимогам Міжнародної Конвенції ПДНВ 78 з манільськими поправками 2010 року в місці адекватного відтворення його експлуатаційних режимів роботи, відповідного реальній конфігурації і компонуванню судновій автоматизованій електростанції з реальними споживачами і типовим навантаженням. Тренажер у повній мірі відповідає цілям і завданням практичної підготовки, а також цілям і завданням перевірки компетентності офіцерів машинної команди (суднових механіків і електромеханіків) з питань технічної експлуатації реального суднового устаткування і засобів автоматизації.

Безпека судноплавства поряд з іншими факторами багато в чому визначається надійністю дії суднових систем «людина - машина» і тому лежить в основі сучасних методів інженерної підготовки суднових спеціалістів машинної команди.

Міжнародна Конвенція з підготовки та дипломування моряків та несення вахти 1978 року з поправками 2010 р. (ПДНВ 78 з манільськими поправками 2010 р.) внесла суттєві зміни і доповнення у стандарти компетентності для суднових електромеханіків (розділ А - III / 6) і механіків (розділи А - III / 1, А - III / 2), що вимагало переробки освітніх стандартів, розробки і освоєння нових програм як теоретичної, так і практичної підготовки. Згідно з новою Конвенцією тривалість практичної підготовки збільшена до 12 місяців, з яких не менше 6 місяців повинні бути на судні. У зв'язку з цим посилюється актуальність практичної підготовки, яка повинна проводитися в схвалених лабораторних і тренажерних комплексах морських навчальних закладів, що відповідають вимогам (розділ А - I / 12) Конвенції.

Актуальність тренажерної практичної підготовки визначається ще й тим, що велика кількість практичних завдань і експлуатаційних ситуацій з управління складними судновими системами і комплексами, в силу об'єктивних причин, пов'язаних з режимом експлуатації судна і забезпеченням його живучості та безпеки, не можуть бути реалізовані на судні в достатньому для майбутнього фахівця обсязі.

Майбутній судновий інженер, вивчивши реально функціонуюче, складне устаткування, отримує достатньо знання та навиків, що дозволяють йому ефективно реалізувати необхідні функції управління, технічної експлуатації, завдання діагностики, параметризації, що є актуальним для сучасного морського фахівця. Це, безперечно, підвищить безпеку експлуатації судна і обладнання, а також дозволить оперативно вирішувати конкретні інженерні задачі.

Муха М.Й., доцент КСЕіЕ