12.01.2014

ЗВІТ
ректора Одеської національної морської академії
про виконання умов контракту з Міністерством освіти і науки України у 2013 році

Відповідно до умов контракту зобов'язання перед Міністерством освіти і науки України та колективом академії ректором виконано.

1. Навчальний процес в академії проводиться згідно з Законом України "Про вищу освіту", Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, освітньо-кваліфікаційними характеристиками та освітньо-професійними програмами підготовки фахівців на рівні національних стандартів якості та вимог Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти (ПДНВ).

Запроваджено у якості експерименту викладання окремих спеціальних дисциплін англійською мовою. У 2013-14 навчальному році таку роботу здійснюють 14 викладачів академії.

Здійснювались роботи з розвитку системи дистанційного доступу студентів до навчальних матеріалів: забезпечено постійне адміністрування системи; організовано регулярне консультування викладачів і співробітників факультетів та кафедр з питань розміщення навчально-методичних матеріалів у системі; кількість зареєстрованих у системі викладачів та співробітників академії збільшилось на 26 і становить 300 осіб; додатково забезпечено доступ до системи 2150 курсантів та студентів, що прийняті на навчання. Загальна кількість викладачів, курсантів та студентів, зареєстрованих у системі становить 8826 осіб.

Продовжено розвиток інформаційної системи управління навчальним процесом "Деканат": забезпечено постійне адміністрування системи та контроль функціонування серверу і робочих станцій системи; здійснювались заходи запобігання несанкціонованого доступу до бази даних системи та забезпеченню її цілісності; здійснювався супровід формування та підтримки баз даних курсантів, студентів та навчальних планів усіх факультетів і форм навчання; забезпечено супровід експериментального розрахунку педагогічного навантаження кафедр із використанням модуля "Навчальний процес"; здійснено розширення функцій системи, а саме: формування академічних груп для заочної форми навчання; забезпечено друк академічних довідок та додатків до дипломів; до системи підключено модулі "ПС-Розклад", "ПС-Кафедра"; забезпечено синхронізацію інформаційної системи управління навчальним процесом "Деканат" з ЄДЕБО в частині забезпечення вступної кампанії 2013 року (модернізація програмного модуля "ПС- Абітурієнт"). Продовжено розвиток локальної комп'ютерної мережі академії та її підключення до зовнішніх мереж: до мережі "УРАН" підключено всі навчальні корпуси академії (всього підключено до мережі "УРАН" приблизно 550 користувачів); введено в експлуатацію новий канал передавання даних між 1-им та 3,4,5 корпусами академії, що дозволило збільшити пропускну спроможність каналів у цьому напрямку у 2 рази; в мережі академії впроваджено антивірусний контроль на базі серверу Dr Web 'Enterprise Edition'; продовжено роботи щодо створення підвищеного рівня надійності та безпеки локальної мережі академії зі створенням віртуальних локальних мереж структурних підрозділів академії.

Продовжено роботи з легалізації програмного забезпечення: продовжено угоди з компанією "Microsoft" щодо використання програмного забезпечення цієї корпорації в навчальному процесі на технічних факультетах в рамках програми Dream Spark, що легалізує операційні системи Windows та інші програмні продукти; проведено комплексну перевірку використання програмного забезпечення на комп'ютерах факультету автоматики. Продовжено роботу з впровадження системи дистанційного моніторингу за використанням ліцензійного програмного забезпечення на комп'ютерах користувачів локальної мережі академії.

На базі академії функціонує регіональний інформаційно-виробничий вузол ІВС "Освіта" для друку студентських та учнівських квитків державного зразка. У 2013 р. забезпечено виготовлення більш ніж 20 тис. студентських квитків.

У бібліотеці академії працює 13 комп'ютерів, 6 з яких відведено для читачів, електронний каталог на 25 тис. найменувань та безкоштовна Wi-Fi зона. У бібліографічному відділі на комп'ютері встановлено програмний комплекс Rize Information Systems, за допомогою якого можливий доступ користувачів до міжнародних нормативних документів, в тому числі Конвенцій Міжнародної морської організації (ІМО) та інших міжнародних організацій. За допомогою програмного забезпечення нормативні документи періодично оновлюються. Бібліотека отримує за передплатою понад 140 різних періодичних видань.

ОНМА продовжує співпрацювати з широким колом вищих морських навчальних закладів і морських організацій та асоціацій.

Протягом 2013 року представники ОНМА у складі офіційних делегацій України брали участь у засіданнях комітетів та підкомітетів ІМО, зокрема, 17-й сесії Підкомітету з радіозв'язку, пошуку та рятуванню (COMSAR), 44-й сесії Підкомітету зі стандартів підготовки моряків та несенню вахти (STW), 92-й сесії Комітету з безпеки на морі (MSC), 59-й сесії Підкомітету з безпеки мореплавства, 28-й сесії Асамблеї.

18-24 березня 2013 року делегація академії на чолі з деканом судномеханічного факультету професором Колєгаєвим М.О. відвідала Інститут морської техніки, науки та технології у м. Лондон, Великобританія (ІМТНТ), прийняла участь у щорічних зборах Інституту, де розглядались питання акредитації інженерних спеціальностей вищих морських навчальних закладів та інші питання, з керівництвом Інституту обговорено шляхи подальшої співпраці між Одеським відділенням ІМТНТ і ІМТНТ Великобританії.

На базі академії продовжує свою діяльність відділення Морського інституту Великобританії, який є однією із найбільш значних неурядових організацій, що об'єднує морських офіцерів судноводійної спеціальності та інших спеціалістів, які працюють у галузі морського судноплавства. У квітні та грудні 2013 року завідувач кафедри безпеки та охорони на морі, почесний секретар відділення Морського інституту Великобританії в Україні професор Торський В.Г. прийняв участь у робочих засіданнях ради Інституту у штаб-квартирі в Лондоні.

22-23 січня 2013 року начальник відділу зовнішньоекономічних зв'язків академії Чеснокова М.В. взяла участь у робочих засіданнях представників навчальних закладів, учасників Всесвітнього центру підготовки на борту суден (ВЦПБС), які відбулися на базі Морського університету ім. Джона Лаксона (Ілойло, Філіппіни).

10-11 червня 2013 року у м. Лондон, Великобританія відбулося чергове засідання ВЦПБС за участю ректора академії, де розглядались питання подальшої реалізації проекту у 2013 році з використанням фінансової допомоги IMO. Проведено зустріч з Генеральним секретарем IMO паном Койджи Секимизу.

Академія входить до Чорноморської асоціації морських інститутів (ЧМАМІ), яку було створено з метою забезпечення морської галузі висококваліфікованими фахівцями. 25-28 червня 2013 року в місті Новоросійськ (Росія) відбулося 4-е Генеральне засідання ЧМАМІ, в якому взяла участь делегація Одеської національної морської академії на чолі з ректором, головою ЧМАМІ. Під час засідання учасників ЧМАМІ були розглянуті звіти голови та генерального секретаря асоціації, обрання нового голови ЧМАМІ та питання перспективи подальшої діяльності асоціації, а також можливості співпраці членів асоціації у рамках проектів ЄС.

Представники академії, в тому числі курсанті, брали участь з доповідями у роботі 14-ої щорічної генеральної асамблеї Міжнародної асоціації морських університетів (МАМУ) 25-28 жовтня 2013 р., м. Бухарест – Констанца (Румунія). Завершено виконання дослідницького проекту МАМУ "Модельний курс МАМУ для офіцерів-електротехніків". В рамках проекту у 2013 році: організовано засідання робочої групи на базі академії за участю представників Морського університету м. Гдиня (Польща); закінчено розроблення Модельного курсу та підготовлено відповідні звітні матеріали. Результати проекту схвалено, а звіт – опубліковано та розповсюджено Міжнародною асоціацією морських університетів.

Академія бере участь у роботі міжнародного проекту MOWE-IT "Підвищення стійкості системи європейського транспорту при екстремальних погодних умовах та природних катастрофах". У 2013 році відбулись два засідання робочої групи проекту у Бельгії та на Кіпрі за участю представників академії. ОНМА задіяна у програмі "ГІС Дунай", яка спрямована на розробку гідрографічних інформаційних систем (ГІС). Судноплавство внутрішніми водними шляхами охоплює величезну частину Європи, що зумовлює необхідність спільної праці європейських країн у єдиному інформаційному просторі, яке отримало назву – гідрографічні інформаційні системи.

У 2013 році Одеська національна морська академія розпочала роботу у проекті "Марін: мережа морської освіти для розвитку морської культури в чорноморському регіоні". Протягом 2013 року відбулося декілька засідань робочої групи проекту, які супроводжувалися заходами за участю представників ОНМА: 9-10 травня у Туреччині на базі Університету Пірі Реіс, 22-23 серпня в Одесі на базі Одеської національної морської академії, 19-20 листопада в Румунії на базі Військово-морської академії Мірча чел Батран.

Одеська національна морська академія на протязі багатьох років співпрацює з різноманітними вищими навчальними закладами світу. За цей період накопичено певний досвід спільної діяльності у галузі освіти. У академії склалися стійкі зв'язки із навчальними закладами країн близького та дальнього зарубіжжя. Договори про співробітництво були укладені з іноземними університетами Болгарії, Грузії, Італії, Норвегії, Польщі, Росії, Туреччини.

Спільно з Варшавським університетом наук про життя подано заявку на Темпус-проект "Розроблення рамки кваліфікацій у сфері навколишнього середовища". Проект пройшов конкурсний відбір та отримав фінансування Європейської Комісії.

У червні 2013 року під час візиту до Державного морського університету ім. Адмірала Ф.Ф. Ушакова (Новоросійськ, Росія) підписано договір про співпрацю. 9 липня 2013 року перший проректор академії Шемякін О.М. відвідав Бакинський державний університет (Азербайджан) і підписав Меморандум про взаєморозуміння з розвитку міжнародних відносин, який передбачає реалізацію спільних проектів, проведення наукових досліджень, організацію спільних семінарів і конференцій. В період з 17 по 23 липня 2013 року представники академії відвідали Університет м. Любляна (Словенія), де підписали договір про співпрацю Одеської національної морської академії та Університету м. Любляна з метою довгострокового взаємовигідного співробітництва та розвитку науково-дослідної та освітньої діяльності.

Працівники академії приймали участь у роботі національної команди експертів з реформування вищої освіти. Зокрема, проректор з науково-педагогічної роботи професор Захарченко В.М.: взяв участь у Міжнародному тематичному семінарі "Організація та профілі докторської підготовки", який відбувся 11-12 березня 2013 року в університеті Святого Духу (м. Каслік, Ліван); у Міжнародній конференції "Темпус-Україна @20", яка відбулася 14 травня 2013 року у м. Київ; у Міжнародному семінарі "Розроблення академічних програм англійською: ключ до інтернаціоналізації", який відбувся 7-9 травня 2013 року в університеті Гумбольдта (м. Берлін, Німеччина); у Міжнародній науково-практичній конференції "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу", яка відбулася 7 листопада 2013 р. у м. Київ; виступив з доповідями на курсах підвищення кваліфікації ректорів та проректорів ВНЗ України (квітень – травень 2013 року); з доповіддю на семінарі для координаторів ЄКТС ВНЗ України (вересень 2013 року, м. Київ); з експертною оцінкою проекту Національної стандартної класифікації вищої освіти на загальних зборах Національної академії педагогічних наук України (31 жовтня 2013 року, м. Київ).

В результаті багаторічної роботі керівництву академії вдалось встановити партнерські відносини з провідними судноплавними компаніями світу. Направлення курсантів на практику здійснювалось на підставі договорів з базами практики, серед яких морські агентства з працевлаштування моряків, представництва іноземних та вітчизняних судноплавних компаній, підприємства, які мають допоміжний флот, що відповідає вимогам конвенції ПДНВ, та інші організації. За звітній період академією додатково укладено 43 договори з базами практики. Сумарна кількість договорів на даний час складає 318, але місця для проходження практики реально представлені 131 компанією.

Курсанти академії брали участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт та Всеукраїнській студентській олімпіаді. У 2013 році у 1-му турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт взяли участь 47 курсантів та студентів; у 2-му турі зі спеціальностей "Двигуни та енергетичні установки" і "Суднобудування та водний транспорт" – 23 курсанти. Дипломом I ступеня нагороджено курсанта Гордієнко Є.Ю., дипломами II ступеня – курсантів Мальцева С.Е. та Соловйова В.І., дипломами III ступеня – курсантів Герасічева М.В. та Сімбірську П.С. Курсант Мальцев С.Е. став одним з авторів заявки на корисну модель "Пристрій для інформаційного забезпечення процесу керування судном під час маневрування".

В лютому-березні 2013 року в академії проведено 1-й етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисциплін: вища математика, фізика, англійська мова, інформатика, основи екології та охорони навколишнього середовища, електротехніка, радіотехніка та правознавство. В олімпіаді взяли участь понад 300 курсантів.

Курсанти академії беруть участь в Обласних студентських іграх, Універсіаді, першостях Одеської області та України з різних видів спорту.

Футбольна команда ОНМА в 2013 році брала участь в різних змаганнях з футболу та футзалу й одержала такі результати:

  • у Студентській футбольній лізі України – 5-е місце;
  • у змаганнях з футзалу на Першість ХХІ обласної спартакіади ВНЗ м. Одеси: чоловіки (вища ліга) – 5-е місце, жінки (перша ліга) – 13-е місце;
  • у змаганнях з міні-футболу на честь Дня незалежності України – 3-є місце.

Призерами у змаганнях 2013 року стали курсанти ОНМА:

  • третє місце з водного поло: Розвадовський В.Р., Урсул С.О., Хіхлуха Д.А., Матушкін П.В., Миронов М.В., Гладченко А., Станжицький С.А., Павлов І.О., Войцеховський І.Д., Левицький М.М., Столевич А.А. та Макаренко М.;
  • перше місце з боротьби дзюдо на Чемпіонаті України (вага 60 кг) – Атанов Д.В.; перше місце з боротьби самбо в змаганнях на Першість Одеської області – Рябовол А.В.;
  • перше місце з боротьби самбо в змаганнях на Першість Одеської області –Ярох В.І.

За підсумками участі спортсменів ОНМА в XХІ Обласних студентських ігор серед ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації з двадцяти одного видів спорту Одеська національна морська академія посіла загальне шосте місце в другій підгрупі.

Курсанти академії брали участь у обласних, всеукраїнських та міжнародних фестивалях-конкурсах художньої самодіяльності. У березні 2013 року хореографічний колектив "Хвиля" зайняв 1 місце на Міжнародному фестивалі танцю в м. Харків. У травні 2013 року курсанти академії посіли 1 місце у міжнародному вокальному конкурсі "Дві зірки". Вокальний ансамбль "Перлина моря" у червні 2013 року брав участь у V Національному фестивалі-конкурсі "Львівська рапсодія 2013", де зайняв 1 місце, у листопаді 2013 року – у І Всеукраїнському вокальному конкурсі "Bel Canto" в м. Києві, де також посів 1 місце. У листопаді 2013 року колективи художньої самодіяльності Центру культури академії взяли активну участь у VI обласному фестивалі-конкурсі художньої самодіяльності серед ВНЗ м. Одеси та Одеської області. За підсумками фестивалю Одеська національна морська академія посіла 3 місце.

2. У 2013 році державне замовлення та договірні зобов'язання по підготовці фахівців академією виконано. Прийом проведено за результатами конкурсу сертифікатів зовнішнього незалежного тестування. В 2013 році в академію прийнято на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст 786 осіб, бакалавр – 1331, спеціаліст – 898, магістр – 138. Станом на 01.01.14 р. в академії та її структурних підрозділах навчається всього 11998 курсантів та студентів: 5914 курсантів денного навчання, у тому числі за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб – 3364, та 6084 студентів заочного навчання, у тому числі за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб – 5792. Станом на 01.01.14 р. в академії в академії навчається 346 іноземців з 23 країн світу (11,6 % від кількості студентів денної формі навчання базового навчального закладу). Прийнято на 1-й курс навчання 72 іноземця (12,5 % від прийому студентів денної формі навчання базового навчального закладу), на підготовче відділення – 14. Відраховано за рік з різних причин 137 іноземців.

У 2013 році випущено 620 молодших спеціалістів, 1935 бакалаври, 841 спеціаліст та 119 магістрів. Загальна кількість випускників у 2013 р. зменшилась у порівнянні з 2012 р. на 14 осіб і склала 3505 осіб. Зменшення кількості випускників у 2013 році пов'язано з тим, що випуск молодших спеціалістів за заочною формою навчання Морського коледжу технічного флоту ОНМА перенесено з листопада-грудня 2013 року на лютий-березень 2014 року, оскільки за напрямом підготовки "Морський та річковий транспорт" термін навчання за заочною формою навчання збільшено на 2,5 місяця. Практично всі випускники працевлаштовані за фахом на підприємствах, в організаціях та установах державної та недержавної форм власності морегосподарського комплексу.

У 2013 році практичну підготовку пройшли 1604 курсанти академії (без врахування структурних підрозділів), з них плавальну на морських суднах – 1249, у тому числі в іноземних судноплавних компаніях – 793 особи. Всі курсанти академії пройшли плавальну практику на суднах згідно з навчальними планами.

3. Протягом звітного періоду в академії проводилися наукові розробки. Загальний обсяг виконаних робіт склав 548,4 тис. грн.

Згідно з тематичним планом науково-дослідних робіт, що фінансуються із коштів державного бюджету МОН України, в академії виконувалось 1 НДР загальним обсягом фінансування 86,40 тис. грн. по пріоритетному напрямку науки: енергетика та енерго-ефективність.

Починаючи з жовтня 2012 року в академії виконуються дослідження по темі "Управління погодними явищами в транспортній системі", грант № 314506 Європейської Комісії, проект MOWE-IT (FP7-TPT-2012-RTD-1), обсяг фінансування у 2013 році склав 226 тис. грн.

На замовлення організацій та підприємств морської галузі (Одеського морського торговельного порту, ДП "Державний проектно-вишукувальний та науково-дослідний інститут морського транспорту", ДП "УКРВОДШЛЯХ" та інших організацій) були виконані науково-дослідні роботи та надані науково-технічні послуги на суму 236,0 тис. грн.

У 2013 році за результатами наукових досліджень було підготовлено та опубліковано 4 монографії: Вагущенко Л.Л. Расхождение с судами смещением на параллельную линию пути.- Одесса: Феникс, 2013; Голиков В.В., Репетей В.Д. Национальная морская система поиска и спасания.- Одесса: ОНМА, 2013.; Мальцев А.С., Голиков В.В., Сафин И.В., Мамонтов В.В. Методологические основы маневрирования судов при сближении.- Одесса: ОНМА, 2013; Швець В.Т., Козицький С.В. Металізація водню та гелію.- Одеса: ОНМА, 2013.

В 2013 році академії в були проведені науково-технічні конференції, семінари, круглі столи, зокрема: "Освіта, підготовка та працевлаштування моряків"; "Суднові енергетичні установки: експлуатація та ремонт"; "Удосконалення управління мореплавством, технології перевезення та технічні засоби морського транспорту"; "Судноплавство: перевезення, технічні засоби, безпека"; "Морське право: історія, сучасність, перспективи розвитку"; "Практичні проблеми розвитку радіозв'язку і радіонавігації в ГМССБ, системах АІС, СУДС та РІС"; "Актуальні питання суднової електротехніки і радіотехніки" та інші.

Міжнародний форум "Освіта, підготовка та працевлаштування моряків" проведено спільно з виставковим центром "Одеській дім" у квітні 2013 року. В рамках зазначеного форуму було організовано виставку та конференцію, в якій взяли участь 125 представників 65 компаній та організацій з 14 країн, а також були представлені 20 доповідей та проведено 3 "круглі столи". Виставку відвідали тисячі мешканців і гостей Одеси. Форум проходив за підтримки Уряду України, Міністерства інфраструктури України, Міністерства освіти та науки України, а також Міжнародної морської організації (IMO), Міжнародної ради морських роботодавців (IMEC), Міжнародної федерації транспортників (ITF), Балтійської та міжнародної морської ради (BIMCO), Конференції периферійних морських регіонів (CPMR), Дунайської комісії, Морського інституту Великобританії. Проведено заходи щодо підготовки проведення 23-24 квітня 2014 року Другого форуму за участю Генерального секретаря IMO пана Койджи Секимизу.

4. Підготовка наукових, науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації та їх атестація характеризується такими даними. В академії працюють аспірантура та докторантура, спеціалізована вчена рада. Наказом МОН України № 893 від 4 липня 2013 року призначено новий склад спеціалізованої вченої ради Д 41.106.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.05.03 "Двигуни та енергетичні установки", 05.22.13 "Навігація та управління рухом", 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів транспорту" строком на три роки. Академією видається 4 науково-технічних збірники різних найменувань, які затверджені МОН України як фахові для опублікування результатів наукових досліджень. Кількість докторантів – 6, аспірантів – 83 чол. У 2013 році захищено 2 докторські дисертації (Веретеннік О.М., Голубкова І.А.) та 12 кандидатських дисертацій (Архіпенко К.М., Ворохобін І.І., Дворецький В.О., Задоя І.І, Ізбаш О.А., Козирев І.П., Костиря О.В., Лисий О.О., Мацкевич Д.В., Соколов М.Ю., Ходаріна К.В., Шевченко В.А.). Вчене звання професора ОНМА присуджене Опаріну А.В. та Цюпко Ю.М., дипломи доцента отримали: Алексішин О.В., Бурмака І.О., Вагущенко О.Л., Голікова В.В.

5. Забезпечено високоефективне і стійке фінансово-економічне становище. У 2013 році за рахунок власних надходжень академією (без урахування відокремлених структурних підрозділів) отримано доходів на суму 73253 тис. грн. (на 1,5 % більше, ніж в 2012 році), доходи загального фонду бюджету склали 57080 тис. грн. (43,8 % сумарних доходів). За рахунок власних надходжень виконано значний об'єм робіт по капітальному та поточному ремонту навчальних будівель та гуртожитків: по капітальному ремонту – на суму 584 тис. грн., поточному ремонту – 5886,0 тис. грн., придбано обладнання та предметів довгострокового користування на суму 2700 тис. грн. Академія отримала спонсорську допомогу від іноземних компаній на суму 1769,3 тис. грн., в тому числі: у грошовій формі на суму 213 тис. грн. та у натуральній формі (обладнання, програмне забезпечення, меблі та інше) на суму 1556,3 тис. грн. Крім того, іноземні компанії взяли на себе витрати на відрядження курсантів та проведення практичної підготовки на суднах. За рахунок власних надходжень направлено на утримання та поточний ремонт навчального вітрильного судна "Дружба" близько 650 тис. грн.

6. Забезпечена рентабельність навчально-виробничих підрозділів. В академії створені структурні підрозділи, які надають додаткові навчальні та інші послуги курсантам, студентам, морякам та населенню, в тому числі: Центр підготовки та атестації плавскладу, Навчально-тренажерний центр глобального морського зв'язку, Центр виживання в екстремальних умовах на морі, Видавничо-інформаційний центр, Медичний центр, Центр громадського харчування та інші.

Крім того, в академії успішно працюють відокремлені структурні підрозділи: Азовський морський інститут ОНМА (м. Маріуполь), Ізмаїльський факультет ОНМА (м. Ізмаїл), Коледж технічного флоту ОНМА (м. Одеса), Морехідне училище ім. О.І. Маринеска ОНМА (м. Одеса), які мають власні банківські рахунки та відокремлений баланс в межах балансу академії. Зараз в них навчається 5733 курсантів та студентів, в тому числі 2952 за денною та 2781 за заочною формами навчання. Організовано централізований контроль за роботою приймальних та відбіркових комісій, інших підрозділів відокремлених структурних підрозділів. Здійснюється адміністрування діяльності відокремлених структурних підрозділів, в тому числі, шляхом проведення перевірок та аудитів.

7. Умови колективного договору виконуються у повному обсязі.

8. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників і спеціалістів академії проводиться не рідше ніж один раз за п'ять років. Протягом 2013 року кваліфікацію підвищили 140 науково-педагогічних працівників і спеціалістів академії, у тому числі: стажування на морських суднах – 25 осіб; стажування на підприємствах, в установах та організаціях – 83 особи.

9. Забезпечено захист відомостей, що складають державну, службову та комерційну таємницю відповідно до Закону України "Про державну таємницю".

10. До початку вступної кампанії 2013 року проведено процедури ліцензування підготовки магістрів за спеціальністю "Правознавство". Оновлено ліцензію за всіма видами освітньої діяльності. Здійснено підготовку кафедри військово-морської підготовки ОНМА до ліцензування в зв'язку з закінченням у 2014 році терміну дії ліцензії на підготовку офіцерів запасу.

У вересні 2013 року академія пройшла щорічну перевірку системи менеджменту якості й отримала продовження дії сертифікату на відповідність вимогам стандарту ISO 9001:2008 в Регістрі судноплавства України з терміном дії до 18 липня 2016 року. У листопаді 2013 року здійснено перевірку роботи навчально-тренажерних центрів академії Державною інспекцією з безпеки судноплавства щодо виконання вимог Конвенції ПДНВ та національних стандартів підготовки моряків. Суттєвих зауважень не виявлено.

Вжито відповідних заходів для створення в кожному структурному підрозділі і на кожному робочому місці умов праці відповідно до вимог нормативних актів. Забезпечено права працівників, гарантовані законодавством про охорону праці.

11. Забезпечено ефективне використання державного майна та його збереження. Впроваджено заходи для посилення охорони об'єктів академії та пожежної безпеки. Проведений значний об'єм поточного ремонту будівель та обладнання.

Академія тривалий час намагалась отримати правовстановлюючі документи на нерухоме майно, яке обліковується на її балансі та знаходиться в оперативному управлінні. У 2013 році в результаті проведення трудомісткої роботи академія отримала правовстановлюючі документи на нерухоме майно. Спільно з Чорноморською прокуратурою з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері Одеської області та прокуратурою Одеської області до господарського суду були подані позови про визнання права державної власності на об'єкти нерухомого майна академії. Позови були задоволені, за рішеннями господарського суду Одеської області від 07.06.2013 р. та від 23.10.2013 р. за державою Україна в особі Міністерства освіти і науки України визнано право державної власності на нерухоме майно, яке розташоване в м. Одеса по вул. Дідріхсона, 8, 13 та по вул. Маловського, 10. На виконання вимог законодавства до Реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції Одеської області були подані необхідні для реєстрації документи. 06.12.2013 р. на підставі рішення господарського суду Одеської області від 07.06.2013 р. зареєстровано право державної власності за державою в особі Міністерства освіти і науки Україна на нежитлові будівлі по вул. Дідріхсона, 8 в м. Одеса. На підтвердження видано відповідний витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності. 25.12.2013 р. та 26.12.2013 р. до Реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції Одеської області на виконання рішення господарського суду Одеської області від 23.10.2013 р. були подані документи про реєстрацію права державної власності на нежитлові будівлі та житлову будівлю по вул. Дідріхсона, 13 та вул. Маловського, 10, відповідно. Документи знаходяться на розгляді. В 2014 році буде продовжена робота по отриманню правовстановлюючих документів на інше нерухоме майно, яке обліковується на балансі академії.

Здійснено заходи щодо удосконалення технічного забезпечення навчального процесу у базовому ВНЗ. За спонсорською допомогою компаній V.Ships та Royal Boskalis введено в експлуатацію на кафедрі "Судноводіння" (ауд. 319, корпус 2) навігаційний тренажер з візуалізацією NAVI-TRAINER Professional 5000 на 8+1 робочих місць виробництва компанії TRANSAS для відпрацювання навичок і імітації штурманської вахти, навігаційних завдань, швартовних операцій, плавання в складних умовах обмеженої видимості.

У навчально-тренажерному центрі Глобального морського зв'язку під час лиха і для забезпечення безпеки мореплавства (ГМЗЛБ) за допомогою компанії V.Ships введено в експлуатацію тренажер за програмою підготовки електромеханіків з ремонту та сервісного обслуговування обладнання навігації і зв'язку на містку відповідно вимог Конвенції ПДНВ з поправками. До складу тренажеру на 10 робочих місць входять комп'ютерний імітатор радіолокаційної обстановки, суднова РЛС, гірокомпас, ехолот, лаг, суднова автоматична ідентифікаційна система, приймач GPS.

Здійснено підготовку до введення в експлуатацію тренажерного комплексу суднової автоматизованої електроенергетичної системи на кафедрі суднової електромеханіки і електротехніки (СЕМ і ЕТ) за підтримкою світових виробників електротехнічної продукції, таких як Schneider Electric, Mitsubishi Electric, SELCO, вітчизняної електротехнічної компанії КСИМЕКС і Одеського морського тренажерного центру. Тренажер призначений для підготовки і перевірки компетентності суднових механіків і електромеханіків в рамках дипломної і післядипломної освіти за програмами, які базуються на міжнародних і національних стандартах. За рахунок спонсорської допомоги норвезької компанії OSM отримано обладнання (7 стендів) для лабораторії електричних машин (ауд.122, корпус 2) кафедри СЕМ і ЕТ. На даний час здійснюються монтажні роботи.

У Центрі підготовки і атестації плавскладу (ЦПАП) за допомогою компанії V.Ships введено в експлуатацію повномасштабний тренажер машинного відділення TechSim/ERS 5000 виробництва компанії TRANSAS. Тренажер дозволяє імітувати два типи суднових енергетичних установок. Крім того, за допомогою компанії MSC (Швейцарія) проведено модернізацію тренажера TGS 5000 для підготовки операторів ГМЗЛБ, кількість робочих місць збільшена до 8.

Видавничим центром академії видано 92,6 тис. одиниць бланкової документації та 107,2 тис. бланків та сертифікатів для медичного центру, 17,6 тис. одиниць навчально-методичної літератури. Підготовлено до друку (здійснено редагування) 51 рукопису навчально-методичних видань, опубліковано 1 підручник, 24 навчальних посібників та 69 інших навчально-методичних видань; отримано гриф МОН України на 1 підручник та 3 навчальних посібника.

12. Академією забезпечені своєчасні розрахунки з установами, організаціями, банками, іншими організаціями. Є затримки платежів за спеціальним фондом з боку Державної казначейської служби. Платежі до бюджету, включаючи внески до Пенсійного фонду, внесено своєчасно та в повному обсязі. Заборгованості з заробітної плати, оплати податків, зборів та обов'язкових платежів допущено не було. Затвердження кошторисів доходів і видатків проводилось Міністерством освіти і науки України. Було забезпечено дотримання порядку обслуговування і використання коштів академії, укладання договорів оренди нерухомого майна, закріпленого за академією, дотримання порядку здійснення розрахунків в іноземній валюті. Простроченої заборгованості з орендної плати не було.

13. Програми соціального розвитку колективу виконувались. Відповідно до діючого законодавства та колективного договору проводились заохочувальні виплати (надбавки, матеріальна допомога, преміювання). Протягом року на поточний рахунок профспілки, крім відповідних внесків, перераховано відповідно до законодавства 1 % фактично нарахованого фонду заробітної плати, які направлені на соціальні потреби співробітників.

14. Під моїм керівництвом працювала підкомісія з морського та річкового транспорту науково-методичної комісії з галузі знань "Транспорт і транспортна інфраструктура", спеціалізована вчена рада з правом розгляду та захисту докторських дисертацій з трьох спеціальностей. Рішенням міжнародної виконавчої ради Міжнародної асоціації морських університетів (IAMU, штаб-квартира у м. Токіо, Японія) ректора ОНМА обрано членом міжнародної виконавчої ради та головою комітету з питань взаємодії з IMO. Академія прийняла участь у виконанні Плану заходів з імплементації Манільських поправок до Конвенції та Кодексу ПДНВ в національну систему підготовки і дипломування моряків. Надано пропозиції щодо нової редакції Положення про звання осіб командного складу морських суден та інших нормативних документів.

Організовано проведення двох засідань підкомісії з морського та річкового транспорту науково-методичної комісії з галузі знань "Транспорт і транспортна інфраструктура" (травень, листопад). У рамках роботи підкомісій здійснювався супровід розроблення та затвердження освітньо-професійних програм підготовки молодших спеціалістів за спеціальностями, за якими здійснюється підготовка осіб командного складу морських суден; розроблено та впроваджено книги реєстрації практичної підготовки кандидатів на присвоєння звань штурмана, механіка третього розряду, електромеханіка третього розряду з урахуванням вимог Манільських поправок до Конвенції та Кодексу ПДНВ; організовано експертизу рукописів 1 підручника та 10 навчальних посібників на предмет присвоєння грифу МОН.

Виконую обов'язки голови комісії з питань практичної підготовки та працевлаштування, члена президії Ради ректорів Одеського регіону.

У якості голови Чорноморської асоціації морських інститутів (ЧАМІ) прийняв участь у засіданні робочої групи Організації Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС) з презентацією про діяльність ЧАМІ (6-7 березня 2013 року, Стамбул, Туреччина).

Прийняв участь у засіданні Генеральної асамблеї Балкано-Чорноморської регіональної комісії Конференції периферійних морських регіонів Європи (CPMR) з доповіддю "Роль одеського регіону в світовому постачанні кадрів для морського флоту" (26 квітня 2013 року, Одеса).

15 жовтня 2013 року у рамках програми візиту до України делегації Російської Федерації на чолі з Секретарем ради безпеки Російської Федерації М.П. Патрушевим академію відвідали делегації Ради безпеки Російської Федерації та Ради національної безпеки і оборони України. Члени делегацій відзначили сучасний рівень матеріально-технічного забезпечення академії.

15. У 2013 році академія взяла участь у міжнародній українсько-японській конференції (м. Одеса), у 9 спеціалізованих виставках, 5 з яких – міжнародні: "Сучасна освіта в Україні-2013" (м. Київ), "Освіта та розвиток" (м. Одеса), "Освіта, підготовка та працевлаштування моряків" (м. Одеса), "Інтертранспорт" (м. Одеса), "Освіта та кар'єра - 2013" (м. Київ). За результатами участі у виставках та конкурсах академію та особисто ректора відмічено відповідними дипломами та сертифікатами.

16. Забезпечено виконання екологічної програми. Академією укладені відповідні договори зі спеціалізованими підприємствами щодо утилізації шкідливих відходів, отримані відповідні дозволи та ліміти, проведена здача відходів.

17. Встановлена статистична, бухгалтерська звітність, а також інші відомості про роботу і стан академії подавались міністерству своєчасно.

18. Щорічний звіт ректора перед загальними зборами (конференцією) колективу академії з питань, що відносяться до їх компетенції, як органів громадського самоврядування, а також з питань дотримання в академії законодавства України про працю, про освіту, Указів Президента України, постанов Уряду України, нормативно-правових актів МОН України та інших питань діяльності академії, схвалений конференцією трудового колективу академії 26 грудня 2013 року.


Ректор Одеської національної морської академії,
Заслужений працівник освіти України,
докт. техн. наук, професор                  М.В. Міюсов