12.11.2013

Реорганізація системи підготовки судноводіїв в Одеській національній морській академії

26 вересня 2013 р. на засіданні Вченої ради Одеської національної морської академії слухалося питання щодо необхідності реорганізації системи підготовки судноводіїв в ОНМА. Як зазначив ректор М.В. Міюсов, необхідність цієї реорганізації назріла вже давно і пов'язана, в основному, з такими факторами:

  • по-перше, необхідністю уніфікації навчальних планів підготовки судноводіїв. Так, починаючи з 1993 р. підготовку судноводіїв в академії здійснюють факультети морського судноводіння та судноводіння на морських і внутрішніх водних шляхах. Обидва факультети готують бакалаврів, спеціалістів та магістрів за одним напрямом підготовки (спеціальністю) – 6.070104 "Морський та річковий транспорт", 7.07010401 та 8.07010401 "Судноводіння", але їх навчальні плани певною мірою різняться (не лише за спеціалізацією);
  • по-друге, необхідністю створення єдиного конкурсу при вступі на освітньо-кваліфікаційні рівні бакалавра, спеціаліста та магістра. Зарахування на навчання на обидва факультети за одними і тими же напрямами підготовки (спеціальностями) здійснювалося за двома конкурсними списками, що призводило до незручностей у роботі приймальної комісії академії та плутанині при виборі факультету абітурієнтами.
  • по-третє, лише майже одиничними випадками працевлаштування випускників факультету судноводіння на морських та внутрішніх водних шляхах за спеціалізацією, що безумовно говорить про неефективність такої підготовки.

Вчена рада на своєму засіданні 26 вересня 2013 р. доручила першому проректору О.М. Шемякіну опрацювати це питання і внести на розгляд Вченої ради на наступному засіданні. Питання про реорганізацію системи підготовки судноводіїв в ОНМА обговорювалося у жовтні на всіх засіданнях Науково-методичної ради Одеської національної морської академії, методичних і наукових радах двох судноводійних факультетів.

31 жовтня 2013 р. на засіданні Вченої ради Одеської національної морської академії повторно слухалося питання щодо реорганізації системи підготовки судноводіїв в ОНМА. У результаті обговорення було прийнято рішення про перейменування факультету морського судноводіння у судноводійний факультет, а факультету судноводіння на морських та внутрішніх водних шляхах - у факультет морських перевезень та технологій. Також було підтримано пропозицію, що починаючи з 2014 р. набір на денну форму навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра за напрямом підготовки – 6.070104 "Морський та річковий транспорт" (спеціальність – судноводіння) буде здійснюватись лише на судноводійному факультеті. Відповідно, на денну форму навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста та магістра за спеціальністю – 7.07010401 та 8.07010401 "Судноводіння" – лише на факультеті морських перевезень та технологій. Щодо заочної форми навчання ніяких змін не передбачається, за усіма освітньо-кваліфікаційними рівнями вона залишається на факультеті морських перевезень та технологій.

При такій реорганізації обидва факультети продовжують залишатися основними організаційними структурними підрозділами академії з підготовки судноводіїв. Всі кафедри цих факультетів продовжують виконувати свої функції з підготовки судноводіїв за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста та магістра.