24.09.2013

Одеська національна морська академія, відповідно до Закону України "Про вищу освіту", оголошує конкурс на заміщення вакантної посади

начальника Морехідного училища ім. О.І. Маринеска Одеської національної морської академії

Вимоги до кандидатів: кандидат на посаду повинен бути громадянином України, вільно володіти українською мовою, мати вищу освіту та стаж педагогічної роботи у морських вищих навчальних закладах не менше, ніж п'ять років.

Термін надання документів – 15 днів від дня опублікування оголошення.

До обов'язкових документів, які надаються на конкурс, входять:

  • заява про участь у конкурсі на ім'я ректора ОНМА;
  • особовий листок з обліку кадрів;
  • автобіографія;
  • копії документів про освіту, науковий ступінь і вчене звання (за наявністю), засвідчені в установленому порядку;
  • список наукових праць, винаходів, публікацій.

Академія житлом не забезпечує.

Документи надсилати за адресою: 65029, м.Одеса, вул. Дідріхсона, 8, Одеська національна морська академія, канцелярія (телефон для довідок: (0482) 34-52-67).

Ректор академії    М.В. Міюсов