21.05.2013

РЕЗОЛЮЦІЯ

прийнята 25 квітня 2013 року на Міжнародному форумі "Освіта, підготовка і працевлаштування моряків"

125 учасників Міжнародного форуму "Освіта, підготовка та працевлаштування моряків", представники 65 компаній та інститутів з 14 країн, враховуючи:

 • внесок моряків у розвиток міжнародної морської торгівлі, світової економіки і всього суспільства в цілому,
 • стурбованість Генерального секретаря ООН, висловлену в його щорічній доповіді "Світовий океан і морське право" на шістдесят четвертій сесії Генеральної асамблеї ООН, що була присвячена питанню дефіциту кваліфікованого командного складу флоту,
 • факт, що від кваліфікації командного складу залежить безпека судна, екіпажу, пасажирів, збереження вантажу і майна, а також питання запобігання забруднення морського середовища,
 • визнаючи важливість вимоги відповідних документів для забезпечення безпеки мореплавання і запобігання забруднення морського середовища, прийнятих під егідою Міжнародної морської організації та Міжнародної організації праці, а саме, Міжнародної конвенції по запобіганню забруднення з суден 1973 р., Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 1974 р., Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 р., Конвенції про працю в морському судноплавстві 2006 р.,
 • що здатність моряків дотримуватися цих вимог багато в чому залежить від їх постійної результативності, яка забезпечується, в тому числі, і за рахунок освіти, підготовки та працевлаштування моряків, а також завдяки створенню належних умов для праці та відпочинку,
 • прагнення до співробітництва і взаєморозуміння, і проголосивши девізом форуму "Співпраця заради прогресу",

визнали за необхідне звернути увагу всього міжнародного співтовариства на наступні актуальні питання у сфері освіти, підготовки та працевлаштування моряків:

 1. ВАЖЛИВІСТЬ ПРОФЕСІЇ МОРЯКІВ для міжнародної торгівлі, світової економіки і всього світового співтовариства в цілому. Моряки, яких налічується близько 1,5 мільйонів осіб, обслуговують потреби більше 7 мільярдів людей. Цей факт, як зазначав Генеральний Секретар ІМО, на жаль, часто залишається непоміченим;
 2. ПРОГНОЗОВАНИЙ ДЕФІЦИТ КВАЛІФІКОВАНОГО КОМАНДНОГО СКЛАДУ і необхідність сприяти підтримці престижності, значущості та привабливості роботи моряків і судноплавної індустрії в цілому серед молоді, а також неприпустимість поширення необгрунтованої негативної інформації навколо таких проблем мореплавання, як, морські аварії, піратство, необгрунтоване затримання моряків та соціальна захищеність ін.;
 3. НЕОБХІДНІСТЬ ІНВЕСТУВАННЯ В ПІДГОТОВКУ МОРЯКІВ, зокрема, що стосується таких аспектів як: розвиток матеріальної бази вищих морських навчальних закладів для належного забезпечення сучасним лабораторним і тренажерним обладнанням; комплектування викладацького складу з достатнім досвідом роботи на суднах; забезпечення практичної підготовки курсантів на суднах шляхом фінансування навчальних суден; розширення кадетських програм; необхідність включити плавальну практику в Систему менеджменту якості компанії як частину стратегічного розвитку компанії тощо;
 4. ОБОВ'ЯЗКОВЕ ВПРОВАДЖЕННЯ МАНІЛЬСКИХ ПОПРАВОК в обумовлений термін є необхідною вимогою для всіх сторін Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 р. з поправками;
 5. РЕЗОЛЮЦІЯ № 16 МАНІЛЬСЬКОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 2010, містить заклик до всіх урядів, які ще не зробили цього, негайно ратифікувати Конвенцію про працю в морському судноплавстві 2006 р., а також забезпечити її широке й ефективне застосування.

Учасники Форуму висловлюють щиру вдячність Міжнародній морській організації та уряду України за підтримку Міжнародного форуму "Освіта, підготовка та працевлаштування моряків" і висловлюють глибоку подяку Одеській національній морській академії за проведення і організацію такого важливого симпозіуму. Вони також сподіваються, що Міжнародний форум "Освіта, підготовка та працевлаштування моряків" стане традиційним для Одеси заходом.