15.02.2012

ЗВІТ
ректора Одеської національної морської академії
про виконання умов контракту з Міністерством освіти і науки України у 2011 році

Відповідно до умов контракту зобов'язання перед Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та колективом академії ректором виконано.

1. Навчальний процес в академії проводиться згідно з Законом України "Про вищу освіту", Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, освітньо-кваліфікаційними характеристиками та освітньо-професійними програмами підготовки фахівців на рівні національних стандартів якості та вимог Міжнародної конвенції ПДНВ.

На базі академії створено регіональний інформаційно-виробничий вузол ІВС "Освіта" для друку студентських та учнівських квитків державного зразка, вузол почав виробничу діяльність. Здійснювались роботи з розвитку системи дистанційного доступу студентів до навчальних матеріалів (e-learning): забезпечено постійне адміністрування системи; організовано регулярне консультування викладачів і співробітників факультетів та кафедр з питань розміщення навчально-методичних матеріалів у системі; кількість зареєстрованих у системі викладачів та співробітників академії збільшилось на 42 і становить 247 осіб; додатково забезпечено доступ до системи 1150 курсантів та студентів, що прийняті на навчання. Загальна кількість курсантів та студентів, зареєстрованих у системі становить приблизно 8600. Продовжено розвиток інформаційної системи управління навчальним процесом "Деканат": забезпечено постійне адміністрування системи; реалізована низка заходів щодо запобігання несанкціонованого доступу до бази даних системи та забезпеченню її цілісності; продовжено формування баз даних курсантів, студентів та навчальних планів усіх факультетів і форм навчання; забезпечено регулярне навчання та консультування співробітників деканатів усіх факультетів з питань організації обліку контингенту та успішності, формування баз начальних планів; розроблено технічне завдання для розширення функціональних можливостей системи з метою її адаптації до особливостей навчального процесу в академії; здійснено модернізацію програмного модуля "Абітурієнт" та забезпечено можливість відправки щоденних звітів до Єдиної державної електронної бази освіти; забезпечено доступ до системи "Електронний вступ". Організована робота щодо підтримки та удосконалення Інтернет-сайту академії. Продовжено розвиток локальної комп'ютерної мережі академії та її підключення до зовнішніх мереж: до мережі "УРАН" підключено усі навчальні корпуси академії (всього підключено до мережі "УРАН" приблизно 500 користувачів); в мережі академії впроваджено антивірусний контроль на базі серверу Dr Web 'Enterprise Edition"; введені в дію 2 нових маршрутизатора, що дозволяють створювати в рамках локальної мережі ОНМА відокремлені кластери користувачів (віртуальні мережі), для підвищення рівня захисту інформації в локальній мережі.

Продовжено роботи з легалізації програмного забезпечення: укладено угоди з компанією Microsoft щодо використання програмного забезпечення цієї корпорації в навчальному процесі на технічних факультетах в рамках програми MSDN, що легалізує операційні системи Windows та інші програмні продукти, що застосовуються в навчальному процесі; на факультетах були призначені особи, відповідальні за реалізацію програми MSDN та проведено відповідні інструктажі; розпочато впровадження комплексу апаратних та програмних засобів для дистанційного моніторингу складу апаратного і програмного забезпечення комп'ютерів, підключених до локальної мережі ОНМА (з метою забезпечення дотримання порядку використання комп'ютерних програм). В бібліотеці працює 10 комп'ютерів, електронний каталог та безкоштовна Wi-Fi зона. Бібліотека отримує за передплатою 127 різних періодичних видань.

В вересні 2011 році академія була прийнята до складу учасників Великої Хартії Університетів. Відповідну декларацію підписано ректором академії у м. Болонья, Італія підчас щорічних зборів учасників Великої Хартії Університетів. Метою Хартії є зміцнення інтелектуального, соціального, культурного та науково-технічного потенціалу Європи, підвищення престижу і підтримки справжньої цінності університетських традицій, забезпечення конкурентоспроможності європейських ВНЗ, поліпшення якості освіти і головної ролі університетів у розвитку культурних цінностей.

ОНМА продовжує співпрацювати з широким колом вищих морських навчальних закладів. Згідно з договором про двосторонню співпрацю в академічних та культурних галузях у лютому академію ще раз відвідали представники Stord/ Haugesund University College (Норвегія). Вже декілька років невеликі групи курсантів академії навчаються протягом семестру в цьому університеті за рахунок відповідних грантів.

У 2011 році за допомогою Генерального консульства України в Мілані були налагоджені стосунки та підписаний договір про співробітництво з Італійською морською академією торгового флоту та Міжнародною академією морської безпеки та довкілля (м. Генуя, Італія). Крім того, у 2011 році був підписаний договір про співробітництво з університетом м. Різе (Туреччина).

У період з 12 по 13 травня 2011 р. у м. Стамбул (Туреччина) відбулася 14-а Європейська конференція з питань підготовки та працевлаштування моряків, що є унікальним форумом, створеним для надання можливості здійснення спеціалістами з трудових ресурсів і навчання чорноморського регіону та судновласниками, що працевлаштовують моряків у цьому регіоні, планування та імплементації стратегій стосовно моряків. Під час конференції було проведено "круглий стіл" з питань морської освіти та підготовки, ректор академії виступив з доповіддю з питань системи морської освіти України. Під час конференції були проведені зустріч з керівниками компаній, які ведуть роботу по залученню абітурієнтів з Туреччини для навчання в ОНМА, а також з представниками судноплавних компаній світу.

В цьому році академія підтримувала налагоджені стосунки з науковими, науково-технічними та дослідницькими інститутами Великобританії. У березні 2011 року в м. Лондоні було проведено Щорічні генеральні збори членів Інституту морської техніки, науки і технології (IMarEST), відділення якого було створено на базі академії в 1998 році, а також засідання членів ради Європейського дивізіону вищезгаданого інституту. Одеське відділення представляв проректор з науково-педагогічної роботи професор Захарченко В.М., професор Кошевой В.М. (завідувач кафедрою "Морського радіозв'язку") та заступник декану судномеханічного факультету Кар'янський С.А. (голова ради молодих вчених академії).

Академія підтримує співробітництво з міжнародними науковими громадськими організаціями. У квітні 2011 року проходило засідання Міжнародного виконавчого комітету Міжнародної асоціації морських університетів (IAMU) на базі Морського університету м. Гдині (Польща). Відбулися засідання підкомітетів Міжнародного виконавчого комітету, також було проведено збори з 4 окремих регіонів, один з яких очолює ректор ОНМА Міюсов М.В. У червні 2011 року відбулася 12 Генеральна асамблея IAMU, яка також проходила у Польщі. ОНМА з доповідями представляли ректор Міюсов М.В., старший викладач кафедри "Управління судном" Жуков Д.С. і курсанти факультетів морського судноводіння та судномеханічного. Після закінчення Генеральної асамблеї IAMU відбувся 9-й Міжнародний симпозіум "TRANSNAV", на якому були представлені доповіді ректора Міюсова М.В., старшого викладача кафедри "Управління судном" Жуков Д.С., завідувача кафедрою "Морського радіозв'язку" професора Кошевого В.М. та викладача кафедри "Судноводіння" Піпченко О.Д.

У 2011 році проректор з науково-педагогічної роботи професор Захарченко В.М. був включений до складу Національної команди експертів з реформування вищої освіти України. Склад національної команди затверджено виконавчим агентством Європейського Союзу з питань культури, аудіовізуальної продукції та освіти. В 2011 році академія продовжила участь у проекті TEMPUS "WeNeT". Метою та завданнями цього проекту є підтримка процесу реформування у ВНЗ-партнерах, а також підтримка їх інтеграції в загальноєвропейський освітній простір; розширення і інтенсифікація освітньої співпраці в туристичній сфері країн ЄС і східноєвропейських сусідів; використання ноу-хау та досвіду освітніх установ для збільшення свого внеску в налагодження системи навчання у сфері туризму впродовж всього життя.

Також ОНМА задіяна у програмі "ГІС Дунай", яка спрямована на розробку гідрографічних інформаційних систем. Судноплавство за внутрішніми водними шляхами охоплює величезну частину Європи, що зумовлює необхідність спільної праці європейських країн у єдиному інформаційному просторі, яке отримало назву — Гідрографічні інформаційні системи (ГІС).

ОНМА продовжує брати участь у загальноєвропейському проекті NELI - Система взаємодії з питань логістики та навчання спеціалістів на внутрішніх водних шляхах Дунайського регіону з використанням сучасних технологій, а також у загальноєвропейському проекті NEWADA - Система взаємодії Дунайських адміністрацій. Академія разом з навчальними закладами Польщі, Японії, Китаю приймала та приймає активну участь у проектах IAMU: "База даних IAMU" та "Модельний курс IAMU для електротехнічних офіцерів".

В результаті багаторічної роботі керівництву академії вдалось встановити партнерські відносини з провідними судноплавними компаніями світу. Станом на 2011 рік академією укладено більш ніж 200 угод про практику курсантів, у тому числі зі світовими лідерами морської індустрії. Крім плавальної практики компанії надають академії спонсорську допомогу на розвиток матеріально-технічної бази академії.

На кафедрах до наукової роботи залучаються також курсанти, по звітам кафедр в 2011 році в дослідженнях взяли участь понад 1200 курсантів, по результатам роботи 242 курсанти виступили з доповідями на наукових конференціях, що проводились в академії, курсантами опубліковано 127 доповідей. Курсанти академії брали участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямами "Двигуни та енергетичні установки" і "Суднобудування та водний транспорт", у 2-му етапі прийняли участь 18 курсантів, 13 – відмічено грамотами. В лютому-березні 2011 року в академії був проведений 1-й етап Всеукраїнської студентської олімпіади з таких дисциплін: вища математика, фізика, англійська мова, інформатика, основи екології та охорони навколишнього середовища, електротехніки, радіотехніки та правознавства. В олімпіаді взяли участь понад 450 курсантів.

Курсанти ОНМА стали переможцями, лауреатами та призерами обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсів і змагань. За підсумками Обласних студентських ігор з 21 виду спорту академія посіла загальне 8 місце. Традиційно сильними є команди академії з водного поло (2 місце в області) і футболу (1-е місце у змаганнях на Кубок Федерації футболу Одеської області та 4 місце серед команд Студентської футбольної ліги України). Серед курсантів академії – чемпіон та призери чемпіонату України з карате, призер з боротьби дзюдо на Юнацьких олімпійських іграх у Сінгапурі.

Центр культури академії прийняв участь у IV обласному фестивалі-конкурі художньої самодіяльності серед студентів вищих навчальних закладів, Народний духовий оркестр академії визнано переможцем, дипломами різних ступенів відзначено 4 творчі колективи. У 2011 році хореографічний колектив академії "Хвиля" зайняв 1 місце на міжнародному фестивалі танцю у м. Харків, вокальний ансамбль "Бригантина" – 1 місце на республіканському фестивалі "Пісенний вернісаж" у м. Києві, курсантка Оксана Зубенко зайняла 1 місце на чемпіонаті України з сучасного та естрадного танцю у м. Ялта.

2. У 2011 році державне замовлення та договірні зобов'язання по підготовці фахівців академією виконано. Конкурс на вступ до академії склав у середньому 4,7 особи на місце. Прийом проведено за результатами конкурсу сертифікатів зовнішнього незалежного тестування. В 2011 році в академію прийнято на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст 823 особи, бакалавр – 1347, спеціаліст – 878, магістр – 129. Станом на 01.01.12 р. в академії та її структурних підрозділах навчається всього 12837 курсантів та студентів: 6408 курсантів денного навчання, у тому числі за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб – 3657, та 6429 студентів заочного навчання, у тому числі за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб - 6048. За 2011 рік контингент курсантів і студентів зменшився на 2 % у зв'язку з демографічною ситуацією та зменшенням державного замовлення на прийом.

У 2011 році випущено 776 молодших спеціалістів, 1682 бакалаври, 825 спеціалістів та 138 – магістрів. Загальна кількість випускників у 2011 р. збільшилась у порівнянні з 2010 р. на 145 осіб (4,42 %) і склала 3421 особи. Практично всі випускники працевлаштовані за фахом на підприємствах, в організаціях та установах державної та недержавної форм власності морегосподарського комплексу.

У 2011 році практичну підготовку пройшли 2384 курсанти академії (без урахування структурних підрозділів), у тому числі плавальну на морських суднах – 1935, у тому числі в іноземних судноплавних компаніях – 908 осіб. Всі курсанти академії отримали необхідний плавальний ценз на суднах згідно з навчальними планами.

Протягом року завершено процес повторної акредитації 6 спеціальностей академії всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів, а також ліцензування підвищення кваліфікації працівників морського транспорту, підготовки іноземних громадян (на новий термін зі збільшенням обсягів). Отримані відповідні сертифікати про акредитацію та ліцензії.

3. Протягом звітного періоду в академії проводилися наукові розробки з таких основних напрямів: експлуатація морських суден; безпека мореплавства; суднова енергетика; автоматизовані системи управління на морському транспорті; системи морського радіозв'язку; екологічні проблеми діяльності морегосподарського комплексу. Відповідно до Тематичного плану науково-дослідних робіт, що фінансуються із коштів державного бюджету МОНМолодьспорту України, в 2011 році в академії виконувалось 7 фундаментальних та прикладних НДР. Крім того, виконано 4 госпрозрахункових НДР. За результатами НДР науково-педагогічними працівниками академії було опубліковано: 6 монографій, 380 наукових статей та доповідей, одержано 3 патенти.

В академії в 2011 році були проведені науково-технічні конференції, семінари, круглі столи, у тому числі: "Енергетика судна: експлуатація та ремонт"; "Тенденції розвитку світового транспортного ринку – 2011"; "Забезпечення безаварійного плавання суден"; "Міжнародне морське право: історія, сучасність, перспективи розвитку"; "Практичні проблеми розвитку радіозв'язку і радіонавігації в ГМССБ, системах АІС, СУДС та РІС", "Модернізація стандартів підготовки моряків в Україні" та інш.

4. Підготовка наукових, науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації та їх атестація характеризується такими даними. В академії працюють аспірантура та докторантура, спеціалізована вчена рада з правом захисту докторських та кандидатських дисертацій. Академією видається 4 науково-технічних збірники різних найменувань, які затверджені ВАК України як фахові для опублікування результатів наукових досліджень. Кількість аспірантів – 83 чол. У 2011 році захищено 2 докторські дисертації (Кирюхін О.Л., Ярова Л.В.) та 6 кандидатських дисертацій (Кар'янській С.А., Голікова В.В., Очеретяний Ю.О., Стебновський О.В., Нгуен Тхань Шон, Дао Минь Куан). Вчене звання професора присуджене 3 науково-педагогічним працівникам (Савчук В.Д., Ніколаєва Л.Л., Шемякін О.М.), професора ОНМА – 2 (Сафін І.В., Петров І.М.), доцента – 9 (Муха М.Й., Кардаш В.П., Євтеній Н.Н., Скоробогатько О.В., Мєдіна Л.В., Примачова Н.М., Литвин О.В., Гаркуша А.Н., Слободянюк І.М.).

5. Забезпечено високоефективне і стійке фінансово-економічне становище. У 2011 році за рахунок власних надходжень академією отримано доходів на 23,3 % більше, ніж у 2010 році. За рахунок власних надходжень виконано значний об'єм робіт по капітальному та поточному ремонту навчальних будівель та гуртожитків, придбано обладнання та предмети довгострокового користування. Академія отримала спонсорську допомогу від іноземних компаній у грошовій формі та у формі обладнання і програмного забезпечення. Крім того, іноземні компанії взяли на себе витрати на відрядження курсантів та проведення практичної підготовки на суднах. За рахунок власних надходжень направлені кошти на утримання та поточний ремонт навчального вітрильного судна "Дружба".

6. Забезпечена рентабельність навчально-виробничих підрозділів. В академії створені структурні підрозділи, які надають додаткові навчальні та інші послуги курсантам, студентам, морякам та населенню, в тому числі: Центр підготовки та атестації плавскладу, Навчально-тренажерний центр глобального морського зв'язку, Центр виживання в екстремальних умовах на морі, Видавничо-інформаційний центр, Медичний центр, Центр громадського харчування та інші. Ці підрозділи за 2011 рік отримали доход на 20 % більше, ніж у 2010 році.

Крім того, в академії успішно працюють відокремлені структурні підрозділи: Азовський морський інститут ОНМА (м. Маріуполь), Ізмаїльський факультет ОНМА (м. Ізмаїл), Коледж технічного флоту ОНМА (м. Одеса), Морехідне училище ім. О.І. Маринеска ОНМА (м. Одеса), – які мають власні банківські рахунки та відокремлений баланс в межах балансу академії. Зараз в них навчається 5765 курсантів (студентів), в тому числі 3130 за денною та 2635 за заочною формами навчання. Організовано централізований контроль діяльності відокремлених структурних підрозділів. За підсумками перевірок видано відповідні накази щодо усунення недоліків. Організовано централізований контроль за роботою приймальних та відбіркових комісій відокремлених структурних підрозділів.

7. Умови колективного договору виконуються у повному обсязі.

8. Підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників і спеціалістів академії проводиться не рідше ніж один раз за п'ять років та є обов'язковим. Протягом 2011 року кваліфікацію підвищили 140 науково-педагогічних працівників і спеціалістів академії, у тому числі: стажування на морських суднах – 11 осіб, стажування на підприємствах, в установах та організаціях – 123 особа, курси підвищення кваліфікації – 6 осіб.

9. Забезпечено захист відомостей, що складають державну, службову та комерційну таємницю відповідно до Закону України "Про державну таємницю".

10. З 15 листопада до 31 грудня 2010 року діяльність академії біло перевірено комісією Контрольно-ревізійного управління в Одеській області. Суттєвих порушень чинного законодавства не встановлено. Протягом 2011 року було перевірено хід усунення виявлених недоліків Контрольно-ревізійним управлінням в Одеській області та проведено відповідну перевірку Прокуратурою Одеської області. Протягом року діяльність академії також була перевірена державними контролюючими органами з питань: охорони праці, пожежної безпеки, закупівель товарів, послуг та робіт, виконання стандартів підготовки моряків та інші. За результатами перевірок суттєвих порушень не встановлено.

В підрозділах академії впроваджено систему менеджменту якості, яка відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2008. У червні та липні 2011 р. академія пройшла щорічну перевірку системи менеджменту якості й отримала підтвердження дії сертифікатів на відповідність до вимог стандарту ISO 9001:2008 Регістром судноплавства України та Регіональним управлінням в Україні Російського морського регістру судноплавства.

Вжито відповідних заходів для створення в кожному структурному підрозділі і на кожному робочому місці умов праці відповідно до вимог нормативних актів. Забезпечено права працівників, гарантовані законодавством про охорону праці.

11. Забезпечено ефективне використання державного майна та його збереження. Впроваджено додаткові заходи для посилення охорони об'єктів академії та пожежної безпеки. Покращується система обліку товарно-матеріальних цінностей. Проведений значний об'єм капітального та поточного ремонту будівель, обладнання (див. п.5).

Здійснено заходи щодо удосконалення та розвитку матеріально-технічної бази академії. Здійснено закупівлю технічних засобів (у базовому ВНЗ): 235 комп'ютерів та іншу оргтехніку (обладнано 9 нових комп'ютерних класів); копіювальну техніку; тренажер NT-5000 PRO (для Центру підготовки та атестації плавскладу); відео-проекційне та акустичне обладнання; поліграфічне обладнання на (клейова машина); лабораторне обладнання; обладнано відео-проекційним та акустичним устаткуванням 2 аудиторії (навчальний корпус № 2), закуплено 5 мобільних комплектів відео-проекційного обладнання для факультетів, 2 мультимедійні дошки для кафедр англійської мови; встановлено акустичну систему в залі вченої ради академії; введено в експлуатацію спеціальне комунікаційне обладнання для проведення телеконференцій та дистанційних лекцій (аудиторія № 316 навчального корпусу №2), тренажер AIS Samyung SI-30 суднової автоматизованої ідентифікаційної системи на кафедрі морського радіозв'язку, тренажерний комплекс суднової енергетичної установки з реальним обладнанням на кафедрі технічної експлуатації флоту, обладнання для Центру виживання в екстремальних умовах на морі. За рахунок спонсорів встановлено навігаційний тренажер повномасштабного містка з візуалізацією на великих моніторах NT-5000 PRO "Full mission bridge" на кафедрі управління судном, додаткове робоче місце тренажера ERS?4000 для суднових механіків на кафедрі автоматизації дизельних та газотурбінних установок і обладнання для медичної службі академії.

Видавничим центром академії видано 10,1 тис. примірників навчально-методичної літератури. Підготовлено до друку (здійснено редагування) 63 навчальних видань (1 підручник, 15 навчальних посібників, 47 інших навчально-методичних видань); видано 81 найменування навчально-методичної літератури (підручників – 1, навчальних посібників – 16, інших навчально-методичних видань – 64), отримано гриф МОН України на 1 підручник та 5 навчальних посібників.

12. Академією забезпечені своєчасні розрахунки з установами, організаціями, банками, іншими організаціями. Платежі до бюджету, включаючи внески до Пенсійного фонду, внесенні своєчасно та в повному обсязі. Заборгованості з заробітної плати, оплати податків, зборів та обов'язкових платежів допущено не було. Затвердження кошторисів доходів і видатків проводилось Міністерством освіти і науки України. Було забезпечене дотримання порядку обслуговування і використання коштів академії, укладання договорів оренди нерухомого майна, закріпленого за академією; дотримання порядку здійснення розрахунків в іноземній валюті. Простроченої заборгованості з орендної плати не було.

13. Програми соціального розвитку колективу виконувались. Заохочувальні виплати проводились відповідно до колективного договору. У 2011 році в базовому закладі на заохочувальні виплати (надбавки, матеріальну допомогу, преміювання) направлено коштів на 57 % більше ніж у 2010 році. Протягом року на поточний рахунок профспілки, крім відповідних внесків, перераховано відповідно до законодавства 0,3 % фактично нарахованого фонду заробітної плати, які направлені на соціальні потреби співробітників.

14. Під моїм керівництвом працювала робоча група з розробки нових стандартів освіти за напрямком "Морській та річковий транспорт", спеціалізована вчена рада ВАК України з правом розгляду та захисту докторських дисертацій з трьох спеціальностей. До березня 2011 року виконував обов'язки голови експертної ради з механіки і транспорту Державної акредитаційної комісії України. Працював у складі міжнародної виконавчої ради та комітету з питань політики (морської освіти) Міжнародної асоціації морських університетів (IAMU, штаб-квартира у м. Токіо, Японія), прийняв участь у засіданнях міжнародної виконавчої ради (м. Гдиня, Польща та м. Кобе, Японія) та 12 Генеральної асамблеї IAMU (м. Гдиня, Польща). Академія прийняла участь у виконанні Плану заходів з імплементації Манільських поправок до Конвенції та Кодексу ПДНВ в національну систему підготовки і дипломування моряків. Надано пропозиції щодо нової редакції Положення про звання осіб командного складу морських суден. Підготовлено проект наказу МОНМолодьспорту про запровадження у морських навчальних закладах систем менеджменту якості на виконання вимог Європейської морської агенції з безпеки (наказ МОНМолодьспорту № 1411 від 9.12.2011 р.). Внесено пропозиції до проекту Закону України "Про вищу освіту"; здійснено експертизу та внесено пропозиції до проекту Закону України "Про національну систему професійних кваліфікацій".

Організовано проведення двох засідань підкомісії з морського та річкового транспорту науково-методичної комісії з галузі знань "Транспорт і транспортна інфраструктура " (квітень, листопад). Організовано і проведено на базі академії науково-методичну конференцію "Модернізація стандартів підготовки моряків в Україні" (листопад). Організовано проведення на базі академії семінару "Інформаційний день Програми TEMPUS IV в Україні" спільно з Національним офісом програми TEMPUS в Україні.

Виконую обов'язки голови комісії з питань практичної підготовки та працевлаштування, члена президії Ради ректорів Одеського регіону.

За 2011 рік академія взяла участь у 9 спеціалізованих виставках, 5 з яких – міжнародні: "Абітурієнт – 2011" (м. Запоріжжя), "Абітурієнт – 2011" (м. Полтава), "Абітурієнт 2011" (м. Миколаїв), Китайсько-український семінар "Комерціалізація наукових досліджень" (м. Одеса), "Освіта Слобожанщини – 2011" (м. Харків), Міжнародна виставка "Сучасні навчальні заклади – 2011" (м. Київ), Міжнародна виставка "Інноватика в сучасній освіті – 2011", Міжнародна виставка "Освіта та кар'єра" (м. Київ). За результатами участі у виставках академія відмічена відповідними дипломами та сертифікатами, в тому числі: гран-при за високі показники у рейтинговому конкурсі за напрямком "Міжнародна діяльність" на Міжнародній виставці "Сучасні навчальні заклади – 2011" (2-4 березня 2011 р.), 1-е місце (золота медаль) та звання лауреата конкурсу у номінації "Інновації у використанні інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі" на Міжнародній виставці "Інноватика в сучасній освіті – 2011" (18-20 жовтня 2011 р.), 1-е місце (золота медаль) в номінації "Досягнення у працевлаштуванні випускників вищого навчального закладу" та почесне звання "Лідер національної освіти" на Міжнародній виставці "Освіта та кар'єра – 2011" (17-19 листопада 2011 р.).

Указом Президента України від 1 липня 2011 року ректор академії нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня.

15. Забезпечено виконання екологічної програми. Академією укладені відповідні договори зі спеціалізованими підприємствами щодо утилізації шкідливих відходів, отримані відповідні дозволи та ліміти, проведена здача відходів.

16. Встановлена статистична, бухгалтерська звітність, а також інші відомості про роботу і стан академії подавались міністерству своєчасно.

17. Щорічний звіт ректора перед загальними зборами (конференцією) колективу академії з питань, що відносяться до їх компетенції, як органів громадського самоврядування, а також з питань дотримання в академії законодавства України про працю, про освіту, Указів Президента України, постанов Уряду України, нормативно-правових актів Міносвіти і науки України та інших питань діяльності академії, схвалений конференцією трудового колективу академії 29 грудня 2011 року.


Ректор Одеської національної морської академії,
Заслужений працівник освіти України,
докт. техн. наук, професор

М.В. Міюсов