Одеська національна морська академія, відповідно до Закону України „Про вищу освіту", оголошує конкурс на заміщення вакантної з 02.03.2012р посади

начальника Морехідного коледжу технічного флоту Одеської національної морської академії

Вимоги до кандидата: кандидат на посаду повинен бути громодянином України, вільно володіти українською мовою, мати вищу освіту і стаж педагогічної роботи у морських навчальних закладах не менше ніж п'ять років.

Термін подання документів – 15 днів від дня опублікування оголошення.

До обов'язкових документів, які подаються на конкурс, входять:

  • заява про участь в конкурсі на ім'я ректора ОДЕСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ МОРСЬКОЇ АКАДЕМІЇ;
  • особовий листок з обліку кадрів;
  • автобіографія;
  • копії документів про освіту, науковий ступень і вчене звання (за наявності), засвідчені в установленому порядку;
  • список наукових праць, винаходів, публікацій.

(Співробітники академії для участі в конкурсі подають відсутні в особовій справі відділу кадрів документи та оновлений список наукових праць).

Академія житлом не забезпечує.

Документи надсилати за адресою: 65029, м.Одеса, вул. Дідріхсона, 8, Одеська национальна морська академія, канцелярія.

Телефон для довідок: (0482) 34-52-67

Ректор академії    М.В. Міюсов