02.08.2011

Одеська національна морська академія, відповідно до Закону України "Про вищу освіту", оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників у структурних підрозділах академії:

Науково-технічна бібліотека

 • директора — 1 ст.;

Факультет морського права та менеджменту

кафедра економічної теорії та підприємництва на морському транспорті:

 • доцента — 1 ст. (вимоги до кандидата: к.е.н.);
 • ст. викладача — 1 ст.;
 • асистента — 0,5 ст.;
 • асистента — 0,5 ст.;

кафедра адміністративного та кримінального права:

 • професора — 0,5 ст. (вимоги до кандидата: д.ю.н.);
 • доцента — 0,75 ст. (вимоги до кандидата: к.ю.н.);
 • ст. викладача — 1 ст.;

кафедра морського права:

 • професора — 1ст. ( вимоги до кандидата: д.ю.н., професор);
 • доцента — 1 ст. ( вимоги до кандидата: к.ю.н., доцент);
 • доцента — 1 ст. (вимоги до кандидата: к.ю.н., доцент);

кафедра цивільного і трудового права:

 • професора — 1 ст. (вимоги до кандидата: д.ю.н.);
 • доцента — 1 ст. (вимоги до кандидата: к.політ.н.);
 • доцента — 1 ст. (вимоги до кандидата: к.політ.н);
 • доцента – 1 ст. (вимоги до кандидата: к.ю.н.);
 • доцента — 0,5 ст. (вимоги до кандидата: к.ю.н.);

кафедра філософії:

 • доцента — 1 ст.;
 • доцента — 0,75 ст.;

кафедра українознавства:

 • ст. викладача — 1 ст.;
 • ст. викладача — 1 ст.;
 • викладача — 1 ст;

кафедра фізичного виховання і спорту:

 • професора — 1 ст.;
 • ст. викладача — 1 ст.;

Факультет морського судноводіння

кафедра судноводіння:

 • доцента — 1 ст. (вимоги до кандидата: звання доцента);
 • доцента – 0,5 ст. (вимоги до кандидата: к.т.н., к.д.п);
 • ст. викладача – 1 ст. (вимоги до кандидата: к.т.н.);
 • ст. викладача – 0,5 ст. (вимоги до кандидата: к.т.н.);
 • асистента — 1 ст.;
 • асистента — 1 ст.;
 • асистента — 1 ст.;
 • асистента — 0,5 ст.;
 • асистента — 0,5 ст.;
 • асистента — 0,25 ст.;
 • асистента — 0,25 ст.;

кафедра управління судном:

 • доцента — 1 ст. (вимоги до кандидата: к.т.н., доцент);
 • доцента — 1 ст. (вимоги до кандидата: к.т.н.);
 • асистента — 1 ст.;
 • асистента — 1 ст.;
 • асистента — 0,5 ст.;

кафедра морських перевезень:

 • ст. викладача — 1 ст.;

кафедра англійської мови в судноводінні:

 • ст. викладача — 1 ст.;
 • викладача — 1 ст.;
 • викладача – 0,75 ст.;
 • викладача – 1 ст.;
 • викладача – 0, 5 ст.;
 • викладача – 0, 5 ст.;

кафедра технічних засобів судноводіння:

 • завідувача кафедри – 1 ст.;
 • професора – 1 ст.;

кафедра електронних комплексів судноводіння:

 • доцента – 1 ст.;
 • доцента – 1 ст.;
 • доцента – 0,5 ст.;
 • ст.. викладача – 1 ст.;
 • асистента – 0,5 ст.;
 • асистента – 0,25 ст.;

Факультет судноводіння на морських і внутрішніх водних шляхах

кафедра гідрографії і морської геодезії:

 • доцента — 1 ст.;
 • доцента — 1 ст.;
 • доцента — 1 ст.;
 • ст. викладача — 1 ст.;
 • ст. викладача — 1 ст.;

кафедра теорії та устрою судна:

 • завідувача кафедри – 1 ст.;
 • доцента – 1 ст.;
 • асистента — 1 ст.;

кафедра безпеки і охорони на морі:

 • професора — 1 ст.;
 • доцента — 1 ст.;
 • ст. викладача — 0,25 ст.;

кафедра англійської мови в гідрографії і морському радіозв'язку:

 • викладача — 1 ст.;
 • викладача — 0,5 ст.;

кафедра судноводіння на морських і внутрішніх водних шляхах:

 • завідувача кафедри — 1 ст.;
 • доцента — 1 ст.;
 • доцента — 1 ст.;
 • доцента — 0,75 ст.;

Судномеханічний факультет

кафедра технічної експлуатації флоту:

 • завідувача кафедри — 1 ст. (вимоги до кандидата: д.т.н.);
 • професора — 1 ст. (вимоги до кандидата: д.т.н.);
 • доцента — 1 ст. (вимоги до кандидата: к.т.н.;
 • доцента — 0,75 ст.(вимоги до кандидата: к.т.н.);
 • ст. викладача — 1 ст.;
 • старшого викладача — 0,5 ст.;
 • асистента — 1 ст.;
 • асистента — 0,75 ст.;

кафедра суднових допоміжних установок:

 • доцента — 1 ст. (вимоги до кандидата: к.т.н., доцент);
 • доцента — 1 ст. (вимоги до кандидата: к.т.н., доцент);
 • доцента — 1 ст. (вимоги до кандидата: к.т.н., доцент);
 • доцента — 1 ст. (вимоги до кандидата: к.т.н., доцент);
 • доцента — 1 ст. (вимоги до кандидата: к.т.н., доцент);

кафедра безпеки життєдіяльності:

 • доцента — 1 ст. (вимоги до кандидата: диплом кандидата наук);
 • доцента — 1 ст. (вимоги до кандидата: к.мед.н.);
 • ст. викладача — 1 ст.;

кафедра суднової теплоенергетики і холодильної техніки:

 • доцента — 1 ст. (вимоги до кандидата: к.т.н.);
 • доцента — 1 ст. (вимоги до кандидата: к.т.н.);
 • доцента — 1 ст. (вимоги до кандидата: к.т.н.);
 • доцента — 1 ст. (вимоги до кандидата: к.т.н.);
 • доцента — 1 ст. (вимоги до кандидата: к.т.н.);
 • ст. викладача — 1 ст. (вимоги до кандидата: к.т.н.);

кафедра суднових енергетичних установок:

 • доцента — 1 ст. (вимоги до кандидата: к.т.н., доцент);
 • доцента — 1 ст. (вимоги до кандидата: к.т.н., доцент);
 • доцента — 1 ст. (вимоги до кандидата: к.т.н., доцент);
 • доцента — 1 ст. (вимоги до кандидата: к.т.н., доцент);
 • доцента — 1 ст.;
 • доцента — 0,5 ст. (вимоги до кандидата: к.т.н., доцент);
 • ст. викладача – 0,5 ст.;
 • асистента – 1 ст.;
 • асистента – 0,5 ст.;
 • асистента – 0,5 ст.;
 • асистента – 0,5 ст.;
 • асистента – 0,5 ст.;
 • асистента – 0,5 ст.;
 • асистента – 0,25 ст.;
 • асистента – 0,25 ст.;

кафедра технології матеріалів і судноремонту:

 • професора — 1 ст. (вимоги до кандидата: д.т.н.);

Факультет автоматики

кафедра фізики і хімії:

 • завідувача кафедри — 1 ст.;
 • доцента — 1 ст.;

кафедра автоматизації суднових паросилових установок:

 • завідувача кафедри — 1 ст. (вимоги до кандидата: д.т.н., професор);
 • професора — 1 ст. (вимоги до кандидата: д.т.н., професор);
 • доцента — 0,75 ст.(вимоги до кандидата: к.т.н.);

кафедра теорії автоматичного управління та обчислювальної техніки:

 • доцента — 1 ст.;
 • ст. викладача – 1 ст.;
 • асистента – 1 ст.;

Факультет електромеханіки і радіоелектроніки

кафедра електрообладнання і автоматики суден:

 • завідувача кафедри — 1 ст. (вимоги до кандидата: к.т.н., доцент);
 • доцента — 1 ст.;
 • доцента — 1 ст.;
 • доцента — 1 ст.;
 • доцента — 1 ст.;
 • ст. викладача - 1 ст.;
 • ст. викладача — 0,5 ст.;
 • ст. викладача — 0,5 ст.;
 • ст. викладача — 0,25 ст.;
 • асистента — 0,5 ст.;

кафедра вищої математики:

 • доцента — 1 ст. (вимоги до кандидата: к.ф.-м.н. або к.т.н.);
 • асистента — 0,75 ст.;
 • асистента — 0,5 ст.;

кафедра морського радіозв'язку:

 • доцента — 1 ст.;
 • ст. викладача — 1 ст.;

кафедра суднової електромеханіки та електротехніки:

 • професора — 1 ст. (вимоги до кандидата: д.т.н. або вчене звання професора);
 • доцента – 1 ст. (вимоги до кандидата: наявність наукового ступеня або вченого звання);
 • доцента – 1 ст. (вимоги до кандидата: наявність наукового ступеня або вченого звання);
 • асистента – 1 ст.;
 • асистента – 1 ст.;

Ізмаїльський факультет

кафедра судноводіння та енергетики суден:

 • ст. викладача — 1 ст.;
 • ст. викладача — 1 ст.;
 • ст. викладача — 1 ст.;
 • ст. викладача — 1 ст.;
 • ст. викладача — 0,5 ст.;
 • асистента – 0,75 ст.;
 • асистента – 0, 5 ст.;
 • асистента – 0, 5 ст.;
 • асистента – 0, 5 ст.;
 • асистента – 0, 5 ст.;
 • асистента – 0, 5 ст.;
 • асистента – 0,25 ст.;

кафедра гуманітарних дисциплін:

 • доцента – 1 ст. (вимоги до кандидата: к.філос.н., доцент);
 • ст. викладача – 0,25 ст.;
 • асистента – 0,5 ст.;

кафедра загальнонаукових та технічних дисциплін:

 • доцента — 1 ст. (вимоги до кандидата: к.т.н, доцент);
 • ст. викладача — 1 ст.;
 • ст. викладача — 1 ст.;

Азовський морський інститут

кафедра судноводіння та морських перевезень:

 • завідувача кафедри — 1 ст. (вимоги до кандидата: наявність вченого звання професора або доцента);

кафедра природничонаукових та гуманітарних дисциплін:

 • завідувача кафедри — 1 ст. (вимоги до кандидата: наявність вченого звання професора або доцента);

Термін подання документів – 15 днів від дня опублікування оголошення.

До обов'язкових документів, які подаються до конкурсу, входять:

 • заява про участь у конкурсі на ім'я ректора ОНМА;
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • автобіографія;
 • копії документів про освіту, науковий ступінь і вчене звання (за наявності), засвідчені в установленому порядку;
 • список наукових праць, винаходів, публікацій.

(Співробітники академії для участі в конкурсі подають відсутні в особовій справі відділу кадрів документи та оновлений список наукових праць).

Академія житлом не забезпечує.

Документи надсилати за адресою: 65029, м.Одеса, вул. Дідріхсона, 8, Одеська національна морська академія, канцелярія.

Телефон для довідок: (0482) 34-52-67

Ректор академії    М.В. Міюсов