05.08.2010

Одеська національна морська академія, відповідно до Закону України „Про вищу освіту", оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників
в Азовському морському інституті ОНМА
(місто Маріуполь):

  • директора – вимоги до кандидата: наявність наукового ступеню та вченого звання;
  • заступника директора з науково-педагогічної роботи – вимоги до кандидата: наявність наукового ступеню та вченого звання;

Термін подання документів – до 15 листопада 2010 р.

Претенденти на заняття посад подають такі документи:

  • заява про участь в конкурсі на ім'я ректора;
  • автобіографія, або особистий листок з обліку кадрів;
  • автобіографія;
  • копії документів про освіту, науковий ступень і вчене звання, засвідчені в установленому порядку;
  • список наукових праць, винаходів, публікацій.

(Співробітники академії для участі в конкурсі подають відсутні в особовій справі відділу кадрів документи та оновлений список наукових праць).

Академія житлом не забезпечує.

Документи надсилати за адресою: 65029, м.Одеса, вул. Дідріхсона, 8, ОНМА, канцелярія.

Телефон для довідок: 34-52-67

Ректор академії    М.В. Міюсов