05.08.2010

Одеська національна морська академія, відповідно до Закону України „Про вищу освіту", оголошує конкурс на заміщення вакантної посади науково-педагогічного працівника в академії:

Факультет морського права і менеджменту

кафедра українознавства:

 • професора – 1 ст.( вимоги до кандидата: д.політ.н., професор);
 • доцента – 0,5 ст.( вимоги до кандидата: к.іст.н., доцент);
 • доцента – 0,5 ст.( вимоги до кандидата: к.іст.н., доцент);
 • доцента – 1 ст.( вимоги до кандидата: к.п.н., доцент);
 • викладача - 1 ст..

кафедра економічної теорії і підприємництва на морському транспорті:

 • доцента – 1 ст. (вимоги до кандидата: к.е.н.);
 • ст. викладача – 1 ст..

кафедра менеджменту та економіки морського транспорту:

 • доцента – 1 ст. ( вимоги до кандидата: к.е.н.);
 • доцента – 0,75 ст. ( вимоги до кандидата: к.е.н.);
 • ст. викладача – 1 ст;
 • асистента – 0,5 ст..

кафедра морського права:

 • доцента – 1 ст. ( вимоги до кандидата: к.ю.н., викл. стаж у ВНЗ).

кафедра цивільного і трудового права:

 • ст. викладача – 1 ст. (вимоги до кандидата: вища юр. освіта, стаж науково-педагогічної роботи у ВНЗ).

кафедра адміністративного і кримінального права:

 • завідувача кафедри – 1 ст. ( вимоги до кандидата: к.ю.н./д.ю.н., доцент/професор);
 • доцента – 1 ст. ( вимоги до кандидата: к.ю.н., доцент);
 • ст. викладача – 1 ст..

кафедра фізичного виховання і спорту:

 • ст. викладача – 1 ст.;
 • викладача - 1 ст..

Факультет морського судноводіння

кафедра судноводіння:

 • доцента – 1 ст. (вимоги до кандидата: к.т.н., ш.д.п., досвід викладання дисциплін - навігація та лоція, морехідна астрономія, математична статистика та теоретичні основи судноводіння, наявність наукових та методичних публікацій);
 • доцента – 1 ст. (вимоги до кандидата: к.т.н., ш.д.п.);
 • ст. викладача – 0,5 ст.(вимоги до кандидата: к.т.н., к.д.п., наявність наукових та методичних публікацій);
 • асистента – 0,5 ст. (вимоги до кандидата: к.т.н., к.д.п., наявність наукових та методичних публікацій);
 • асистента – 1 ст. (вимоги до кандидата: ш.д.п. (ш.м.п), наявність наукових та методичних публікацій).

кафедра управління судном:

 • завідувача кафедри – 1 ст. (вимоги до кандидата: д.т.н., професор, к.д.п).;
 • доцента – 1 ст (вимоги до кандидата: к.т.н., доцент, к.д.п.);
 • асистента – 1 ст. (вимоги до кандидата: магістр судноводіння, (ш.м.п.);
 • асистента – 1 ст. (вимоги до кандидата: магістр судноводіння, (ш.м.п.);
 • асистента – 1 ст. (вимоги до кандидата: магістр судноводіння, (ш.м.п.).

кафедра морських перевезень:

 • асистента – 1 ст..

кафедра англійської мови в судноводінні:

 • викладача - 1 ст.;
 • викладача - 1 ст.;
 • викладача - 1 ст.;
 • викладача – 0,75 ст..

кафедра технічних засобів судноводіння:

 • професора - 1 ст..

кафедра електронних комплексів судноводіння:

 • асистента – 1 ст..

Факультет судноводіння на морських і внутрішніх водних шляхах

кафедра гідрографії і морської геодезії:

 • професора – 1 ст.;
 • асистента – 1 ст..

кафедра теорії та устрою судна:

 • доцента – 1 ст.;
 • ст. викладача – 1 ст..
 • асистента – 1 ст..

кафедра безпеки і охорони на морі:

 • доцента – 1 ст.;
 • асистента – 1 ст..

кафедра англійської мови в гідрографії і морському радіозв'язку:

 • ст. викладача – 1 ст.;
 • ст. викладача – 1 ст.;
 • викладача – 1 ст.;
 • викладача – 1 ст.;
 • викладача – 0,5 ст.;
 • викладача – 0,25 ст..

Судномеханічний факультет

кафедра технічної експлуатації флоту:

 • професора – 1 ст.;
 • доцента – 1 ст..

кафедра суднових допоміжних установок:

 • завідувача кафедри – 1 ст. (вимоги до кандидата: професор);
 • професора – 1 ст. (вимоги до кандидата: к.т.н., професор);
 • доцента – 1 ст..

кафедра безпеки життєдіяльності:

 • доцента – 1 ст.;
 • асистента – 1 ст..

кафедра англійської мови в судновій енергетиці:

 • завідувача кафедри – 1 ст..

кафедра суднових енергетичних установок:

 • професора – 0,5 ст.;
 • доцента – 1 ст.;
 • ст. викладача – 1 ст.;
 • асистента – 1 ст.;
 • асистента – 1 ст..

кафедра суднової теплоенергетики і холодильної техніки:

 • доцента – 1 ст. (вимоги до кандидата: к.т.н);
 • асистента – 1 ст..

кафедра теоретичної механіки:

 • професора – 1 ст. (вимоги до кандидата: д.т.н./к.т.н., професор);
 • доцента – 1 ст.; (вимоги до кандидата: к.ф.м.н., доцент).

Факультет автоматики

кафедра фізики і хімії:

 • доцента – 1 ст. (вимоги до кандидата: к.ф.м.н.);
 • доцента – 1 ст. (вимоги до кандидата: к.ф.м.н.);
 • доцента – 1 ст. (вимоги до кандидата: к.х.н.);
 • ст. викладача – 1 ст. (вимоги до кандидата: досвід викладання дисципліни – фізика);
 • ст. викладача – 1 ст. (вимоги до кандидата: досвід викладання дисципліни – фізика);
 • ст. викладача – 1 ст. (вимоги до кандидата: досвід викладання дисципліни – фізика);
 • ст. викладача – 1 ст. (вимоги до кандидата: досвід викладання дисципліни – хімія).

кафедра автоматизації суднових паросилових установок:

 • асистента – 1 ст..

кафедра теорії автоматичного управління та обчислювальної техніки:

 • професора – 1 ст.;
 • доцента – 1 ст.;
 • асистента – 1 ст..

Факультет електромеханіки і радіоелектроніки

 • декана – 1 ст. (вимоги до кандидата: к.т.н./д.т.н, доцент/професор).

кафедра електрообладнання та автоматизації суден:

 • ст. викладача – 1 ст.;

кафедра вищої математики:

 • асистента – 1 ст. (вимоги до кандидата: (базова математична освіта – наявність навчально-методичних робіт по викладанню математики).

кафедра морської електроніки:

 • доцента – 1 ст.

кафедра морського радіозв'язку:

 • ст. викладача – 0,5 ст..

кафедра суднової електромеханіки та електротехніки:

 • професора – 1 ст.;
 • доцента – 1 ст.;
 • доцента – 1 ст.;
 • асистента – 1 ст.;
 • асистента – 1 ст.;
 • асистента – 1 ст..

Ізмаїльський факультет

кафедра судноводіння та енергетики суден:

 • ст. викладача – 1 ст.(БЖ, ТУС);
 • ст. викладача – 0,75 ст.(ЕНП);
 • асистента – 1 ст. (СДМ, СЕУ);
 • асистента – 1 ст. (Навігація та лоція, ЕНП);
 • асистента – 0,5 ст.(СПК, технологія використання палива);
 • асистента – 0,25 ст. (Океанські шляхи світу).

Термін подання документів – 15 днів від дня опублікування оголошення.

До обов'язкових документів, які подаються до конкурсу, входять:

 • заява про участь в конкурсі на ім'я ректора ОНМА;
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • автобіографія;
 • копії документів про освіту, науковий ступень і вчене звання (при наявності), засвідчені в установленому порядку;
 • список наукових праць, винаходів, публікацій.

(Співробітники академії для участі в конкурсі подають відсутні в особовій справі відділу кадрів документи та оновлений список наукових праць).

Академія житлом не забезпечує.

Документи надсилати за адресою: 65029, м.Одеса, вул. Дідріхсона, 8, ОНМА, канцелярія.

Телефон для довідок: 34-52-67

В.о ректора академії    О.М. Шемякін