13.03.2010

Одеська національна морська академія, відповідно до Закону України „Про вищу освіту", оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників в академії:

Факультет морського права і менеджмету

кафедра морського права:

 • асистента — 1 ст.

Факультет морського судноводіння

кафедра управління судном:

 • ст. викладача — 1 ст.(вимоги до кандидата: к.д.п., диплом магистра судноводіння);
 • асистента - 0,25 ст.;(вимоги до кандидата: ш.д.п.., вища морська освіта);

кафедра англійської мови в судноводінні):

 • ст. викладача — 1 ст.

Кафедра військової підготовки

 • ст. викладача - заступника завідувача кафедри - 1 ст.
 • ст. викладача - начальника навчальної частини - 1 ст.
       Кваліфікаційні вимоги: повна вища освіта, офіцер запасу ВМС ЗСУ.
       Можуть призначатися особи:
  • які мають вчене звання доцента (старшого наукового співробітника) або науковоий ступінь, досвід науково-педагогічної роботи;
  • старші викладачі та викладачі без наукових ступенів і вчених звань, які мають не менше десяти років стажу науково-педагогічної роботи, проводять навчальні заняття на високому науково-методичному рівні і мають видані навчально-методичні посібники та наукові праці;
  • висококваліфіковані фахівці з військ, військових навчальних закладів (установ, організацій), які мають повну вищу освіту з освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра і здійснюють педагогічну, науково-педагогічну діяльність.

 • ст. викладача - 11 ст.;
       Кваліфікаційні вимоги: повна вища освіта, офіцер запасу ВМС ЗСУ.
       Можуть призначатися особи:
  • які мають вчене звання доцента (старшого наукового співробітника) або науковоий ступінь кандидата наук;
  • викладачі без наукових ступенів і вчених звань, які мають не менше п'яти років стажу науково-педагогічної (педагогічної) роботи, проводять навчальні заняття на високому науково-методчному рівні і мають видані навчально-методичні посібники;
  • висококваліфіковані фахівці з військ, органів військового управління, військових навчальних закладів (установ, організацій).

Ізмаїльский факультет

кафедра загально-наукових дисциплін:

 • завідувача кафедри - 1 ст.(вимоги до кандидата: наявність наукового ступеню та вченого звання);

Центр підготовки та атестації плавскладу

кафедра безпеки морського судноплавства:

 • ст. викладача — 1 ст.;

Термін подання документів – 15 днів від дня опублікування оголошення.

До обов'язкових документів, які подаються до конкурсу, входять:

 • заява про участь в конкурсі на ім'я ректора ОНМА;
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • автобіографія;
 • копії документів про освіту, науковий ступень і вчене звання (при наявності), засвідчені в установленому порядку;
 • список наукових праць, винаходів, публікацій.

(Співробітники академії для участі в конкурсі подають відсутні в особовій справі відділу кадрів документи та оновлений список наукових праць).

Академія житлом не забезпечує.

Документи надсилати за адресою: 65029, м.Одеса, вул. Дідріхсона, 8, ОНМА, канцелярія.

Телефон для довідок: 34-52-67

Ректор академії    М.В. Міюсов