06.08.2009

Одеська національна морська академія, відповідно до Закону України „Про вищу освіту", оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників в академії:

Факультет морського права і менеджмету

кафедра економічної теорії і підприємництва на морському транспорті:

 • доцента — 1 ст. (вимоги до кандидата: к.е.н.);

кафедра менеджменту та економіка морського транспорту:

 • завідувача кафедри — 1 ст.;

кафедра морського права:

 • доцента — 1 ст. ( вимоги до кандидата: к.ю.н., викл. стаж у ВНЗ);
 • ст. викладача — 1 ст.; (вимоги до кандидата: вища юр. освіта, педагогічний стаж у ВНЗ);

кафедра цивільного і трудового права:

 • ст. викладача — 1 ст. (вимоги до кандидата: вища юр. освіта,  наявність стажу науково-педагогічної роботи 3 роки);
 • ст. викладача — 1 ст.; (вимоги до кандидата: вища юр. освіта,  наявність стажу науково-педагогічної роботи 3 роки);

кафедра адміністративного та кримінального права:

 • завідувача кафедри— 1 ст.( вимоги до кандидата: д.ю.н., професор);
 • доцента— 1 ст.( вимоги до кандидата: к.ю.н.);

Факультет морського судноводіння

кафедра судноводіння:

 • ст. викладача  - 0,5 ст.(вимоги до кандидата: к.т.н., к.д.п., наукові та методичні публікації);
 • асистента  - 0,25 ст. (вимоги до кандидата: к.д.п., методичні публікацйії);

кафедра управління судном:

 • ст. викладача - 1 ст.;
 • ст. викладача - 1 ст.;
 • ст. викладача - 1 ст.;
 • ст. викладача - 0,25 ст.;
 • асистента - 1 ст.;
 • асистента - 0,5 ст.;
 • асистента - 0,5 ст.;
 • асистента - 0,25 ст.;

кафедра морських перевезень:

 • доцента - 1 ст.;

кафедра англійської мови в судноводінні:

 • ст. викладача - 0,75 ст.;
 • ст. викладача - 0,5 ст.;
 • викладача – 0,75 ст.;
 • викладача – 0,25 ст.;

Факультет судноводіння на морських і внутрішніх водних шляхах

кафедра гідрографії і морської геодезії:

 • ст. викладача - 1 ст.;

кафедра теорії та устрою судна:

 • доцента – 1 ст.;
 • асистента - 1 ст.;

кафедра безпеки і охорони на морі:

 • доцента - 1 ст.;

кафедра англійської мови в гідрографії і морському радіозв'язку:

 • викладача - 1 ст.;
 • викладача - 1 ст.;
 • викладача - 0,5 ст.;
 • викладача - 0,25 ст.
 • старшого викладача - 0,25 ст.

кафедра судноводіння на морських і внутрішніх водних шляхах

 • ст. викладача - 1 ст.;

Судномеханічний факультет

кафедра технічної експлуатації флоту:

 • доцента - 1 ст.;
 • асистента- 0,25 ст.;

кафедра суднових допоміжних установок:

 • професора - 1 ст.;

кафедра безпеки життєдіяльності:

 • ст. викладача - 1 ст.;

кафедра англійської мови в судновій енергетиці:

 • ст. викладача - 1 ст.;
 • доцента - 0,5ст.;
 • ст. викладача - 0,25 ст.

Факультет Автоматики

кафедра фізики і хімії:

 • ст. викладача - 1 ст.;

кафедра автоматизації силових паросилових установок:

 • професора - 1 ст.;

кафедра теорії автоматичного управління та обчислювальної техніки:

 • доцента - 1 ст.;
 • асистента - 1 ст.;

Факультет Електромеханіки і радіоелектроніки

кафедра електрообладнання та автоматизації суден:

 • ст. викладача - 1 ст.;

кафедра вищої математики:

 • доцента - 1 ст.;
 • ст. викладача - 1 ст.;
 • асистента - 1 ст.;
 • асистента – 0,5 ст.;
 • асистента - 0, 5 ст.;

кафедра морської елекроніки:

 • доцента  - 1 ст.;

Ізмаїльський факультет

кафедра "Гуманітарних дисциплін":

 • ст. викладача - 1 ст.(історія України, культурологія);
 • ст. викладача - 1 ст.(англійська мова);
 • ст. викладача - 0,25 ст.(англійська мова);
 • асистента - 0,75 ст.(філософія, психологія);

 • кафедра "Загальнонаукових та технічних дисциплін":
 • доцента - 1 ст.(фізика; вимоги до кандидата: к.т.н, доцент);
 • доцента - 1 ст.(математика, інформатика; вимоги до кандидата: к.т.н, доцент);
 • доцента - 1 ст.(математика; вимоги до кандидата: к.т.н., доцент);
 • доцента - 1 ст.(фізика, теплопередача; вимоги до кандидата: к.т.н, доцент);
 • доцента - 1 ст.(інформатика; вимоги до кандидата: к.т.н, доцент);
 • доцента - 1 ст.(БЖ, ООП; вимоги до кандидата: к.н., доцент);
 • ст. викладача - 1 ст.(математика);
 • ст. викладача - 1 ст.(фізика);
 • ст. викладача - 1 ст.(електротехніка);
 • ст. викладача - 1 ст.(ІКГ);
 • ст. викладача - 1 ст.(електронавігаційні прилади, навігація і лоція);
 • ст. викладача - 0,5 ст.(математика);
 • ст. викладача - 0,5 ст.(ТУС);
 • ст. викладача - 0,5 ст.(морехідна астрономія);
 • ст. викладача - 0,5 ст.(водні шляхи та річкова лоція);
 • ст. викладача - 0,5 ст.(управління судном);
 • ст. викладача - 0,25 ст.(ОЗЦО);
 • ст. викладача - 0,25 ст.(основи екології; основи стандартизації);
 • асистента - 1 ст.(теоретична механіка);
 • асистента - 1 ст.(навігація і лоція);
 • асистента - 0,5 ст.(підйомно-транспортні механізми, суднові парові котли та їх експлуатація);
 • асистента - 0,5 ст.(радіотехніка та електроніка);
 • асистента - 0,5 ст.(ТММ і ДМ);
 • асистента - 0,25 ст.(електроніка та електронні засоби);
 • асистента - 0,25 ст.(суднові турбінні установки; метрологія,теплотехніка, вимір);

Центр підготовки та атестації плав составу

     

кафедра "Технічна експлуатація суден":

 • доцента - 0,75 ст.;

Термін подання документів – 15 днів від дня опублікування оголошення.

До обов'язкових документів, які подаються до конкурсу, входять:

 • заява про участь в конкурсі на ім'я ректора ОНМА;
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • автобіографія;
 • копії документів про освіту, науковий ступень і вчене звання (при наявності), засвідчені в установленому порядку;
 • список наукових праць, винаходів, публікацій.

(Співробітники академії для участі в конкурсі подають відсутні в особовій справі відділу кадрів документи та оновлений список наукових праць).

Академія житлом не забезпечує.

Документи надсилати за адресою: 65029, м.Одеса, вул. Дідріхсона, 8, ОНМА, канцелярія.

Телефон для довідок: 34-52-67

Ректор академії    М.В. Міюсов