30.10.2008

Одеська національна морська академія, відповідно до Закону України „Про вищу освіту", оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників в академії:

Факультет морського судноводіння

кафедра "Технічних засобів судноводіння":

  • асистента - 1 ст.;

кафедра "Англійської мови в судноводінні":

  • викладача — 0,25 ст.;

Судномеханічний факультет

кафедра "Технічної експлуатації флоту":

  • асистента - 0,25 ст.;

Термін подання документів – 15 днів від дня опублікування оголошення.

До обов'язкових документів, які подаються до конкурсу, входять:

  • заява про участь в конкурсі на ім'я ректора ОНМА;
  • особовий листок з обліку кадрів;
  • автобіографія;
  • копії документів про освіту, науковий ступень і вчене звання (при наявності), засвідчені в установленому порядку;
  • список наукових праць, винаходів, публікацій.

(Співробітники академії для участі в конкурсі подають відсутні в особовій справі відділу кадрів документи та оновлений список наукових праць).

Академія житлом не забезпечує.

Документи надсилати за адресою: 65029, м.Одеса, вул. Дідріхсона, 8, ОНМА, відділ кадрів.

Телефон для довідок: 728-98-97

Ректор академії    М.В. Міюсов