Одеська національна морська академія, відповідно до Закону України „Про вищу освіту", оголошує конкурс на заміщення вакантної посади

декана Ізмаїльського факультету

Термін подання документів – 15 днів від дня опублікування оголошення.

До обов'язкових документів, які подаються до конкурсу, входять:

  • заява про участь в конкурсі на ім'я ректора ОНМА;
  • особовий листок з обліку кадрів;
  • автобіографія;
  • копії документів про освіту, науковий ступень і вчене звання (при наявності), засвідчені в установленому порядку;
  • список наукових праць, винаходів, публікацій.

(Співробітники академії для участі в конкурсі подають відсутні в особовій справі відділу кадрів документи та оновлений список наукових праць).

Академія житлом не забезпечує.

Документи надсилати за адресою: 65029, м.Одеса, вул. Дідріхсона, 8, ОНМА, відділ кадрів.

Телефон для довідок: 728-98-97

Ректор академії    М.В. Міюсов