09.08.2008

Одеська національна морська академія, відповідно до Закону України „Про вищу освіту", оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників в академії:

Факультет морського права

кафедра "Українознавства":

 • доцента (філологічні дисципліни) - 0,5 ст.;
 • доцента (історичні дисципліни) - 0,5 ст.;
 • викладача - 0,5 ст.;

кафедра "Економічної теорії і підприємництва":

 • ст. викладача - 1 ст.;

кафедра "Менеджменту та економіка морського флоту":

 • ст. викладача - 1 ст.;
 • ст. викладача - 1 ст.;

кафедра "Морського права":

 • доцента (к.ю.н.) - 1 ст.;
 • ст. викладача - 0,25 ст.

кафедра "Цивільного і трудового права":

 • доцента - 0,5 ст.;
 • ст. викладача - 0,5 ст.;
 • ст. викладача - 0,25 ст.;

кафедра "Адміністративного і кримінального права":

 • доцента - 1 ст.;

кафедра "Фізичного виховання і спорту":

 • ст. викладача - 1 ст.;
 • ст. викладача - 1 ст.;
 • викладача - 1 ст.;
 • доцента - 0,5 ст.;
 • викладача - 0,5 ст.

Факультет морського судноводіння

кафедра "Судноводіння":

 • ст. викладача (к.т.н., ш.д.п.) - 1 ст.;
 • асистента (к.д.п.) - 1 ст.;
 • асистента (ш.д.п.) - 0,25 ст.;
 • асистента - 0,25 ст.;

кафедра "Технічних засобів судноводіння":

 • асистента - 1 ст.;

кафедра "Електронних комплексів судноводіння":

 • асистента - 1 ст.;
 • асистента - 0,5 ст.;

кафедра "Управління судном":

 • доцента (к.т.н.) - 1 ст.;
 • доцента (к.т.н.) - 1 ст.;
 • асистента - 1 ст.;
 • асистента - 0,5 ст.;
 • асистента - 0,25 ст.;

кафедра "Морських перевезень":

 • ст. викладача - 0,5 ст.;
 • асистента - 0,5 ст.;

кафедра "Англійської мови в судноводінні":

 • доцента - 0,5 ст.;
 • ст. викладача - 0,5 ст.;

Факультет судноводіння на морських і внутрішніх водних шляхах

кафедра "Гідрографії і морської геодезії":

 • асистента - 1 ст.;
 • ст. викладача - 0,5 ст.;

кафедра "Теорії та устрою судна":

 • асистента - 1 ст.;

кафедра "Безпеки і охорони на морі":

 • завідувача кафедри - 1 ст.;
 • ст. викладача - 1 ст.;

кафедра "Англійської мови в гідрографії і морському радіозв'язку":

 • викладача - 1 ст.;
 • викладача - 1 ст.;
 • викладача - 0,5 ст.;
 • викладача - 0,5 ст.

Судномеханічний факультет

кафедра "Суднових енергетичних установок":

 • завідувача кафедри (д.т.н., професора) - 1 ст.;
 • доцента - 1 ст.;
 • доцента - 1 ст.;
 • доцента - 1 ст.;
 • асистента - 1 ст.;

кафедра "Технічної експлуатації флоту":

 • професора - 1 ст.;

кафедра "Суднової теплоенергетики":

 • професора - 1 ст.;
 • завідувача кафедри - 1 ст.;
 • доцента - 1 ст.;
 • доцента (секція СХУ) - 1 ст.;

кафедра "Суднових допоміжних установок":

 • ст. викладача - 1 ст.;
 • ст. викладача - 1 ст.;

кафедра "Теоретичної механіки":

 • доцента (к.ф.-м.н., доцента) - 1 ст.;
 • кафедра "Безпеки життєдіяльності":
 • доцента - 1 ст.;

кафедра "Англійської мови в судновій енергетиці":

 • ст. викладача - 1 ст.;
 • викладача - 1 ст.;
 • ст. викладача - 0,5 ст.

Факультет Автоматики

кафедра "Теорії автоматичного управління та обчислювальної техніки":

 • доцента - 1 ст.;

кафедра "Автоматизації дизельних і газотурбінних установок":

 • асистента - 0,75 ст.;

кафедра "Автоматизації суднових паросилових установок":

 • ст. викладача - 1 ст.

Факультет Електромеханіки і радіоелектроніки

кафедра "Електрообладнання та автоматизації суден":

 • доцента - 1 ст.;

кафедра "Вищої математики":

 • доцента - 1 ст.;
 • асистента - 0,75 ст.;
 • асистента - 0,75 ст.;

кафедра "Морського радіозв'язку":

 • доцента - 1 ст.;
 • асистента - 0,5 ст.;

кафедра "Суднової електромеханіки і електротехніки":

 • завідувача кафедри (д.т.н., професора) - 1 ст.;
 • професора (д.т.н., професора) - 1 ст.;
 • професора (к.т.н., професора) - 1 ст.;
 • доцента (к.т.н., доцента) - 1 ст.

Ізмаїльський факультет

кафедра "Гуманітарних дисциплін":

 • доцента - 1 ст.;
 • ст. викладача - 1 ст.;
 • ст. викладача - 0,5 ст.;
 • ст. викладача - 0,5 ст.;
 • асистента - 1 ст.;
 • асистента - 1 ст.;
 • асистента - 0,75 ст.;
 • асистента - 0,5 ст.;

кафедра "Загальнонаукових та технічних дисциплін":

 • доцента - 1 ст.;
 • доцента - 1 ст.;
 • доцента - 1 ст.;
 • доцента - 1 ст.;
 • доцента - 1 ст.;
 • ст. викладача - 1 ст.;
 • ст. викладача - 1 ст.;
 • ст. викладача - 1 ст.;
 • ст. викладача - 0,5 ст.;
 • ст. викладача - 0,5 ст.;
 • ст. викладача - 0,5 ст.;
 • асистента - 1 ст.;
 • асистента - 1 ст.;
 • асистента - 1 ст.;
 • асистента - 1 ст.;
 • асистента - 0,5 ст.

Термін подання документів – 15 днів від дня опублікування оголошення.

До обов'язкових документів, які подаються до конкурсу, входять:

 • заява про участь в конкурсі на ім'я ректора ОНМА;
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • автобіографія;
 • копії документів про освіту, науковий ступень і вчене звання (при наявності), засвідчені в установленому порядку;
 • список наукових праць, винаходів, публікацій.

(Співробітники академії для участі в конкурсі подають відсутні в особовій справі відділу кадрів документи та оновлений список наукових праць).

Академія житлом не забезпечує.

Документи надсилати за адресою: 65029, м.Одеса, вул. Дідріхсона, 8, ОНМА, відділ кадрів.

Телефон для довідок: 728-98-97

Ректор академії    М.В. Міюсов