Український English

Перелік документів для вступу

Перелік документів, які абітурієнт подає ОСОБИСТО в приймальну комісію на денну форму навчання:

 • копія документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України – 1,2 стор. з пропискою, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство);
 • копії документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, та додатка до нього;
 • копія сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання 2016 р. (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • медична довідка за формою 086-о (оригінал) з картою щеплень 063-у*;
 • шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

* карта щеплень подається для вступників на основі повної загальної середньої освіти.

При собі обов'язково мати оригінали усіх зазначених вище документів та військовий квиток або посвідчення про приписку (для юнаків, які досягли 17-річного віку)!

Згідно п. 5.8. Правил прийому до Національного університету "Одеська морська академія" вступники, які поступають на денну форму навчання, після подання заяви (заяв) в паперовій або в електронній формі, проходять в НУ "ОМА" медичний професійний відбір, який, окрім іншого, включає флюорографічне, лабораторне дослідження і тестування на вживання наркологічних і психотропних речовин відповідно до строків, визначених пунктами 4.2-4.4 розділу 4 цих Правил.

Слухачі підготовчих курсів НУ "ОМА" та інші вступники можуть проходити медичний професійний відбір у медичному центрі НУ "ОМА" до початку прийому документів, результати якого зараховуються у поточному році для вступу до НУ "ОМА" та її відокремлених підрозділів на відповідну спеціальність.

Особи, що не пройшли медичний відбір або не відповідають за станом здоров'я визначеним вимогам, не допускаються до участі у конкурсі.

Перелік документів, які абітурієнт подає ОСОБИСТО в приймальну комісію на заочну форму навчання:

 • копія документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України – 1,2 стор. з пропискою, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство);
 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (оригінал та копії);
 • сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання 2016 р. (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • медичні документи:
  • медична довідка за формою 086-о (оригінал);
  або
  • оригінал чинного профвідбору з Narco/Alco test (поверненню не підлягає);
 • шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

При собі обов'язково мати оригінали усіх зазначених вище документів та військовий квиток або посвідчення про приписку (для юнаків, які досягли 17-річного віку)!